For TV-serien med samme navn, se Fjortis (TV-serie).

Fjortis er en betegnelse på en ung og umoden jente eller gutt. Uttrykket kommer fra svensk og er avledet av tallordet fjorton, og bruken hentyder at personen det er snakk om oppfører seg som en fjortenåring.[1]

Uttrykket brukes vanligvis når en snakker om en jente, i stedet for når en snakker til henne.[1]

Uttrykket kom i bruk rett før eller omkring 1990. Det er dekning for at det har vært brukt om begge kjønn. Jenter i Oslo som passer til beskrivelsen ble ofte kalt berter før 1990 (alternativt Grorud-berter eller vestkant-berter alt etter lokaliteten).

ReferanserRediger

  1. ^ a b Eliasson, Miriam A; Isaksson, Kerstin og Laflamme, Lucie (2007). Verbal abuse in school. Constructions of gender among 14- to 15-year-olds. Gender and Education, 19:5, 587—605. DOI: 10.1080/09540250701535600