Fjellseter-affæren

sammenstøt i kampen mot streikebryteri i Trondheim

Fjellseter-affæren eller Fjeldsæter-affæren er ettertidens betegnelse på et sammenstøt mellom streikende og streikebrytereFjellseter utenfor Trondheim i 1924.

Rammet av Fjellseter-dommen:
NKP-eren Gottfred Gerhardsen (til venstre) og AP-mannen Hjalmar Dyrendahl ble begge fengslet.

Under de bitre streikekampene og lockouten var streikebryterne forhatt blant mange, og kampen mot streikebryteriet gikk noen ganger på nevene løs. På Fjellseter tok streikende arbeidere seg inn på en fest streikebryterne prøvde å avvikle. Det endte med håndgemeng og politiuttrykning.

Etter sammenstøtet ble det reist tiltale mot flere av de involverte. To av de mest sentrale var Gottfred Gerhardsen og Hjalmar Dyrendahl. Gerhardsen var formann i byens samorganisasjon, og hørte politisk hjemme i NKP. Dyrendahl var AP-mann.

Begge ble dømt til ett års fengsel og ti års tap av statsborgerlige rettigheter. Dyrendahl som arbeidet i Posten mistet jobben.[1]

Da dommene ble kjent i januar 1925 var reaksjonene sterke i Trondheim: Samorganisasjonen, DNA og NKP gikk sammen om å organisere protester. Trondheimsarbeiderne streiket, i en dags aksjon som nærmet seg generalstreik. Det var demonstrasjonstog og taler av APs Martin Tranmæl og NKPs Sverre Støstad.

AP-ungdommen viste senere sin forakt for hele dommen da de valgte Dyrendahl til ny formann i Venstrekommunistisk Ungdomsfylking mens han sonet sin fengselsstraff. VKU-landsmøtet fulgte opp valget ved å sende ham en varm hilsen i fengselet.[2] Både Dyrendahl og Gerhardsen fikk tilbake sine statsborgerlige rettigheter av arbeiderregjeringen i 1928.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Side 385. Per Egeberg Sogstad: Ungdoms fanevakt, AUF, Oslo 1951
  2. ^ Side 362. Per Egeberg Sogstad: Ungdoms fanevakt, AUF, Oslo 1951
  3. ^ «Gerhardsen, Gottfred», Arbeidernes Leksikon, bind III, Oslo 1933

KilderRediger

  • Side 399, side 481-482. Per Maurseth: Gjennom kriser til makt, Arbeiderbevegelsens historie i Norge bind 3, Oslo 1987.