Fiskum

sogn i Øvre Eiker kommune i Buskerud
(Omdirigert fra «Fiskumøksa»)

Fiskum er et sogn i Øvre Eiker i Buskerud. Navnet uttales `fisskomm. I 2008 var det omtrent 1 200 innbyggere i bygda. Darbu er sognets eneste tettsted, her ligger Fiskum kirke.

Fiskum kirke

Historie

rediger
 
Fiskum gamle kirke

Området rundt Fiskumvannet var bebodd i hele steinalderen, boplassene lå ved strandkanten av fjorden som lå rundt 15 - 20 meter høyere enn Fiskumvannet ligger nå. Fjorden strakte seg fra syd for Holmestrand og inn til Hellefossen. I eldre bronsealder, 1500 f.Kr., hadde havet sunket og Drammenselva hadde funnet seg et nytt løp gjennom morenen ved Rygg øst for Mjøndalen.[1]

Fiska var sannsynligvis navnet på elva som nå kalles Fiskumelva, en elv som er rik på fisk. Navnet var på gammalnorsk Fiskeimr (eldre Fiskheimr), som betyr «heim ved Fiska». I gamle dokumenter og kart kan man se skrivemåter som Fiskeim og Fischum. Gårdene rundt elva har sannsynligvis fått navnet etter elva. Også Fiskum gamle kirke, som er bygdas viktigste kulturminne, ligger ved elva. Kirkebygget er fra 1250 og er dermed Eikers desidert eldste bygning. Denne kirken står på Prestgarden ved Fiskumvannet. Garden Prestgarden, som kalles dette fordi den lenge har vært prestegarden for sognet, ble opprinnelig skilt ut fra garden Fiskum. Det var to setegårder på Fiskum, Nedre Fiskum og Skjelbred.

På de tider man benyttet hest og slea til transport av folk og varer mellom «Haugsund» og Kongsberg var veiene meget dårlige, så om vinteren ble Fiskumsvannet benyttet isteden for landveien.

På slutten av 1700-tallet fikk en bonde en steinøks i garnet. Fiskumøksa ble anerkjent som den aller fineste stridsøksa fra norsk yngre steinalder da den ble levert til Universitetets Oldsaksamling i 1853 og er senere omtalt i en rekke arkeologiske arbeider. Øksa har en lengde på 18,6 cm, og den er meget forseggjort og svært godt bevart. Formen på øksa er båtlingnende og den hører derfor innunder båtøkser som er et kjennetegn for snorkeramiske kulturer som man finner rester av over store deler av Europa fra øvre Volga til Alpene og til Sør-Finland i nord.[2][3]

Det ble laget en kopi av Fiskumøksa i 2012, den ble bestilt av Øvre Eiker kulturminneråd og laget av arkeologen Morten Kutschera. Kopien ble sendt på turné til alle barneskolene i kommunen, den har også vært utstilt på Kulturhistorisk Museum i Oslo.[3][4]

 
Smedbrua

Smebrua går over Fiskumelva og er en del av Gamle Kongsbergvei, fylkesvei 2757. Dette er Norges eldste steinhvelvbru, fra rundt 1767 og en del av kongeveien Kong Christian IV ga ordre om å bygge i 1624, den skulle gå fra sølvverket i Kongsberg forbi Sem til "Haugsund" hvor frakten videre kunne foregå på Drammenselva, detter er landets eldste riksvei.

Av gammel industri på Fiskum kan nevnes Gulliksrud teglverket som ble anlagt på begynnelsen av 1800-tallet og Fiskum teglverk fra rundt midten av 1800-tallet.

Nord- og vestsiden av Fiskumvannet omfattes av Fiskumvannet naturreservat, som ble opprettet i 1974.[5]

Buskerud Folkehøgskole Heimtun som ble opprettet i 1909 ligger i Fiskum, den har linjer som E-sport, Rock & Metal, Forfatter, Romskip, Tegneserier & Illustrasjon, Creative Gaming og Cosplay Unleashed (i 2023).

I 2005 ble Fiskum Grendeutvalg opprettet for å jobbe med stedsutvikling av bygden.

Kjente personer fra Fiskum

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ «Fiskumøksa – en skjønnhet fra norsk steinalder i Øvre Eiker». 
  2. ^ Telefon, Besøksadresse Kulturhistorisk museumFrederiks gate 2 0164 Oslo Postadresse Postboks 6762 St Olavs plass 0130 Oslo; faks. «Fiskumøksa – en skjønnhet fra norsk steinalder i Øvre Eiker - Kulturhistorisk museum». www.khm.uio.no (norsk). Besøkt 16. september 2021. 
  3. ^ a b «Fiskumøksa – en skjønnhet fra norsk steinalder i Øvre Eiker». 
  4. ^ Ek, Bent. «Fiskumøksa på Oslotur | Eiker Arkiv». Besøkt 6. februar 2024. 
  5. ^ (no) Fiskumvannet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase