Fiskerikandidat

Fiskerikandidat er en akademisk grad som gis for fullført masterstudium i fiskeri- og havbruksvitenskap av fem års varighet. Graden kan tildeles av Universitetet i Tromsø. Studenter som tar både bachelor- og mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø får rett til å kalle seg fiskerikandidater. Tittelen for mastergraden er Master i fiskeri- og havbruksvitenskap.