Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Norsk statsaksjeselskap

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF), tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, er et norsk statsaksjeselskap under Nærings- og fiskeridepartementet. FHF ble opprettet i 2001 for å styrke finansieringen av forskning og utvikling i den norske sjømatindustrien med sikte på å legge til rette for økt verdiskapning, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping.

FHF finansieres i sin helhet av industrien selv gjennom en forsknings- og utvklingsavgift på eksport av sjømat, hjemlet i lov om eksportavgift på fiskevarer.

Geir Andreassen er administrerende direktør, mens Thomas Farstad er styreleder.

FHF ble omdannet til statsaksjeselskap 1. januar 2019.[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger