Åpne hovedmenyen

Filip V av Makedonia

Filip V var konge av oldtidens Makedonia fra 221 til 179 f.Kr. Han tilhørte antigoniddynastiet.

Filip var sønn til Demetrios II og Kryseis og var ni år da faren døde i 239/229 f.Kr.. Hans fetter, Antigonos Doson, administrerte kongedømmet som regent til han døde 221/220 f.Kr. da Filip var 18 år gammel.

Filip overtok så tronen og regjerte til 179 f.Kr. Hans styre var preget av en forgjeves kamp for å beholde det gamle, makedonske overherredømmet på Balkan, noe som ble håpløst etter at Roma intervenerte under den første makedonske krig og slaget ved Kynoskephalai (197) under den andre makedonske krig.

Han ble etterfulgt av sin eldste sønn, Perseus som hersket som den siste konge av Makedonia.


Forgjenger:
 Antigonos III 
Konge av Makedonia
Etterfølger:
 Perseus