Ferrimagnetisme

Et ferrimagnetisk materiale har spesielle magnetiske egenskaper som minner svært mye om ferromagnetisme, men opprinnelsen er noe forskjellig. Ferrimagnetisme kan ses på som en mellomting mellom ferromagnetisme og antiferromagnetisme. De mest kjente ferrimagnetiske materialene er magnetitt og ferritt.

Hvordan de magnetiske momentene i nabodomener ordnes i et ferrimagnetisk materiale

Materialer som er ferrimagnetiske kan brukes til å lage permanentmagneter og enkelte typer transformator- og spolekjerner.

Mens de magnetiske momentene i nabodomener peker i samme retning i et ferromagnetisk materiale, peker de i motsatt retning i ferrimagnetiske og antiferromagnetiske materialer. I et ferrimagnetisk materiale er derimot styrken til momentene i nabodomenene noe ulik slik at man ender opp med et netto moment i en retning for materialet i sin helhet.

Ferrimagnetisme ble oppdaget i 1948 av Louis Néel [1]. Tidligere trodde man for eksempel at magnetitt var et ferromagnetisk materiale.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Louis Néel (1948). «Propriétées magnétiques des ferrites». Férrimagnétisme et antiferromagnétisme, Annales de Physique (Paris): 137–198.