Femte Makkabeerbok

Femte Makkabeerbok er et verk som handler om Judeas historie fra rundt 186 f.Kr. til regjeringstiden til Herodes den store.

Boken er overlevert på arabisk, men den ble trolig opprinnelig skrevet på hebraisk.

Boken viser noen likheter med den krøniken som kalles Josippon.