Femkamp (kortspill)

Femkamp er et kortspill for 3-5 spillere, men 4 er ideelt. Spillet består av fem runder, og hensikten er å unngå å få poeng. Alle kort deles ut, og det spilles på samme måte som whist, bridge, og amerikaner, der man må følge den fargen som spilles ut så lenge man kan. Når man spiller med 3 eller 5 spillere må man ta ut henholdsvis 1 eller 2 kort (normalt hjerter/ruter 2) for at alle spillere skal få like mange kort på hånda. Det spilles uten trumf i femkamp.

Runde 1 (Passrunda)Rediger

I runde 1 er det om å gjøre å få så få stikk som mulig. Hvert stikk teller 1 poeng

Runde 2 (Kløverrunda)Rediger

I runde 2 er det om å gjøre å få så få kløver som mulig. Hver kløver teller 1 poeng. I noen varianter får spilleren 0 poeng hvis han får alle kløverne.

Runde 3 (Damerunda)Rediger

I runde 3 må man unngå damer. Hver dame teller 4 poeng

Runde 4 (Grandrunda)Rediger

I runde 4 skal man ta så mange stikk som mulig. Hvert stikk teller 1 minuspoeng

Runde 5 (Kabalrunda)Rediger

I runde 5 skal alle 52 kort være med uansett antall spillere. Det er om å gjøre å bli kvitt alle korta man har må hånda, men de må legges ut i riktig rekkefølge. Sjuere skal først i bordet, og fra sjuer bygger man opp til konge og ned til ess. Førstemann etter dealer legger ut ett kort først, og det går på rundgang. Når for eksempel hjerter 7 er lagt ut, kan man legge ut hjerter 6 eller hjerter 8, men bare ett kort av gangen. Dersom man ikke kan legge ut noe sier man "prikk". Hver prikk teller ett poeng. Kabalrunda er ferdig når en spiller har lagt ut alle korta, og de andre spillerne får ett poeng for hvert kort de har igjen på hånda. Denne summen legges til antall prikker og poeng fra tidligere runder, og vinneren er den med færrest poeng