Forsvarets tros- og livssynskorps

(Omdirigert fra Feltprestkorpset)
Forsvarets tros- og livssynskorps
Basisdata
Aktiv1953– dags dato
LandNorge
TypeFellesavdeling
HovedkvarterAkershus festning
NettsideForsvarets tros- og livssynskorps
Operativt oppdrag
OppdragStille med feltprester i nasjonale og internasjonale styrker, opprettholde fullverdig kirkelig tjeneste for Forsvarets personell i fred, krise og krig, innenfor gitte rammer.
RolleFeltpresttjeneste

Forsvarets tros- og livssynskorps,[1] tidligere Feltprestkorpset, er en militær fellesinstitusjon som organiserer feltpresttjenesten i det norske Forsvaret. Det tjenestegjør om lag 60 feltprester i Forsvaret. Feltprestene er fordelt på de ulike avdelingene i Forsvaret.

Feltprestkorpsets oppdrag er å gi Forsvarets personell tilbud om kirkelig betjening både i fred, krise og krig. Feltprestene gjennomfører gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd.

Feltprestene underviser i tillegg i etikk. Alle soldater i grunnleggende soldatutdanning undervises i emnet etikk og militærmakt. Etikk er også et integrert fag på Forsvarets skoler. Feltprestene gjennomfører sjelesorgsamtaler med personellet og bidrar også i veteranivaretakelsen i Forsvaret.

Feltprestkorpsets hovedkvarter er lokalisert på Akershus festning (bygning 7), med Akershus slottskirke like ved som fungerer som Forsvarets hovedkirke. Kirken tjener også som kongefamiliens private gravkirke. Akershus slottskirke blir mye brukt til vielser.

Feltprestkorpset ledes av feltprosten, som er underlagt sjefen for personell, operasjoner og drift (POD) i Forsvarsstaben. Under overtilsyn av Oslo biskop fører dessuten feltprosten kirkelig tilsyn med Den norske kirkes feltprester i korpset. Feltprosten er som stabsoffiser Forsvarssjefens religiøse og etiske rådgiver og er brigader eller flaggkommandør av rang.

Feltprost pr. 2008 er brigader Alf Petter Bu Hagesæther. Hagesæther har tidligere vært nominert som én av fem kandiater til å overta som biskop i Agder og Telemark etter daværende biskop Olav Skjevesland. Hagesæther skriver her i en selvpresentasjon hva han ser som Kirkens hovedutfordring: «Kirkens hovedutfordring er den pedagogiske utfordringen – å synliggjøre evangeliet om Jesus Kristus for stadig nye generasjoner i en religions- og verdipluralistisk virkelighet».

Feltprestkorpset fylte 60 år i 2013.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger