Felleskatalogen er et oppslagsverk over farmasøytiske spesialpreparater som er markedsført i Norge. 2018-utgaven var den 60. i rekken og den aller siste papirutgaven som ble trykket[1]. Utgiver er Felleskatalogen AS som er et datterselskap av bransjeforeningen Legemiddelindustrien. Felleskatalogen er gratis tilgjengelig på Internett, og finnes også som gratis applikasjoner for lesebrett og smarttelefoner (iOS og Android).

Historie rediger

Felleskatalogens første utgave kom i 1958. Før den tid brukte legene løse kartotekkort med legemiddelopplysninger. Hensikten med å utgi Felleskatalogen var å samle alle opplysninger om legemidler i en bok i lommeformat.

Fra 1984 ble katalogen tillatt solgt til allmennheten. Felleskatalogen AS utgir også en veterinærmedisinsk felleskatalog. Denne ble utgitt annethvert år og 2018/2019-utgaven var den 25. i rekken og også den aller siste papirutgaven som ble trykket. Veterinærkatalogen er også gratis tilgjengelig på Internett, og finnes også som gratis applikasjoner for lesebrett og smarttelefoner (iOS og Android).

I 2006 ble pakningsvedleggene gjort tilgjengelig for blinde, svaksynte og dyslektikere, som tekst-til-tale-løsning,[2] Felleskatalogen ble tilgjengelig på nett i 2001 og som mobilapp i 2010. Pakningsvedleggene er skrevet av legemiddelfirmaene og er godkjent av offentlige myndigheter (Legemiddelverket og EMA).

Innhold rediger

Tekstene i Felleskatalogen er bygget opp etter en disposisjonsplan som primært tilgodeser de opplysninger som leger vil trenge ved forskrivning av preparatene. Tekstene er basert på Summary of Product Characteristics (SPC), godkjent av Statens legemiddelverk. Tekstene er å anse som reklame, hvilket betyr at reklameforskriftene[3] må følges. I dette ligger at Felleskatalogtekstene må være i samsvar med den myndighetsgodkjente preparatomtalen (SPC). Felleskatalogtekstene er ikke godkjent av offentlige myndigheter. Legemiddelfirmaene står ansvarlig for at tekstene til enhver tid er i samsvar med siste godkjente SPC. Nettstedet www.felleskatalogen.no og mobile applikasjoner for lesebrett og smarttelefoner oppdateres kontinuerlig.

Felleskatalogtekster rediger

Tekstene i Felleskatalogen omfatter legemidler som er markedsført i Norge. Her kan brukeren finne informasjon om indikasjoner (bruksområde), dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, interaksjoner, egenskaper, pakningsstørrelser, priser, byttegrupper og eventuell refusjon. Brukeren kan også finne informasjon om preparatet står på WADAs dopingliste og ev. bestille bekreftelse på dopingsøk[4]. Foto av kapsler og tabletter er også tilgjengelig i tillegg til instruksjonsfilmer for blant annet inhalasjonspreparater, injeksjonspreparater m.m. Varsler fra Legemiddelverket om viktig informasjon[5] og varsler om legemiddelmangel[6] er også tilgjengelig i Felleskatalog-tekstene. På www.felleskatalogen.no og i de mobile applikasjonene finner man også interaksjonsanalyse som er basert på data som er hentet fra FEST-databasen til Legemiddelverket. Interaksjonsinformasjonen i FEST er basert på de tidligere interaksjonsdatabasene Apriori og Druid.

Eksempel fra en FK-tekst
Paracet "Weifa" (Analgetikum. Antipyretikum.)
Indikasjoner Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Kontraindikasjoner Akutt hepatitt. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Smeltetabletter: Barn med fenylketonuri/Føllings sykdom.
Bivirkninger Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni og hemolytisk anemi. Hud: Allergilignende reaksjoner, eksantem. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: Leverpåvirkning. Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk. Svært sjeldne tilfeller av hudreaksjoner er rapportert.

Brukergrupper rediger

Felleskatalogen brukes primært av leger, tannleger, sykepleiere, farmasøyter og andre innen helsevesenet, men pakningsvedlegg og annen informasjon, f.eks. inhalasjonsfilmer og sykdomsinformasjon, er rettet mot pasienter og også tilgjengelig på nettsiden.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Nå trykkes den aller siste Felleskatalogen». Dagens Medicin (norsk). Besøkt 14. februar 2019. 
  2. ^ Tekst til tale.
  3. ^ reklameforskriften
  4. ^ «Nyhet: Nå kan du få dokumentasjon på ditt legemiddelsøk». antidoping.no (norsk). Arkivert fra originalen 3. april 2019. Besøkt 14. februar 2019. 
  5. ^ «Oversikt over varsler på legemiddelverket.no». Statens legemiddelverk. Arkivert fra originalen 3. april 2019. Besøkt 14. februar 2019. 
  6. ^ «Legemiddelmangel - årsaker og tiltak». Statens legemiddelverk. Besøkt 14. februar 2019. 

Litteratur rediger

  • Tørisen, Holger Moe; «Felleskatalogen: 50 år i legemiddelinformasjonens tjeneste» i Tidsskriftet Cygnus hefte 13, oktober 2007

Eksterne lenker rediger