En Fell ponni

Fell ponni er en hesterase som kommer fra Cumbria i det nordlige England. De ble tradisjonelt brukt til kløvponnier som bar bly. Nå blir de brukt til ridning og kjøring. De er rolige og er ca. 142 cm høye. De er vanligvis svarte, men kan også være brune.

Dei er i nær slekt med dalesponnien.