Fat (mål)

volumenhet for olje

Fat er en enhet for volummåling av råolje, og andre petroleumsprodukt, tilsvarende 158,99 liter, 42 US gallon. Fat er ikke en SI-enhet.

Norske styrings- og forvaltningsmyndigheter for petroleumsvirksomheten har gått over til å bruke standardkubikkmeter S for volummåling av olje og gass.

Forholdet mellom Sm³ og fat er 1 : 6,29

Historiske fat rediger

Fat har vært brukt som volumenhet i Norge lenge før petroleumsvirksomheten tok til her på 1960-tallet. I tidligere tider tilsvarte ett fat 2 piper, 4 oksehoder, 6 amer, 8 tønner, 24 ankere, eller 960 potter. Dette tilsvarte ca. 926,5 liter, men volumet kan ha variert noe gjennom historien.

Man opererte også med stykkfat som varierte fra 5 Oksehoder til 10/11 Amer.

Se også rediger

Kilder rediger