Åpne hovedmenyen
Falstad skolehjem for gutter med adferdsvansker ble etablert ved Levanger 1895 og murbygget reist 1921. Deler av anlegget ble tatt i bruk av tyske okkupasjonsmyndigheter og drevet som Falstad fangeleir 1941–1945. Skolehjemmet ble lagt ned i 1949.

Falstad skolehjem var en oppdragelsesanstalt for «vanartede gutter fra Trondhjemsområdet». Institusjonen ble åpnet i 1895 på gården Falstad nedre i Ekne i Levanger i Trøndelag. Staten overtok driften i år 1900, og stedet ble godkjent som skolehjem for gutter med adferdsvansker. På 1920-tallet fikk skolen ny hovedbygning, og det ble også etablert en yrkesskole for unge forbrytere ved institusjonen. Fra 1930 tok skolehjemmet bare inn gutter over 15 år (før 12 år). På det meste var det 57 beboere ved Falstad. I 1949 ble Falstad skolehjem lagt ned.

Innhold

HistorieRediger

 
Undervisning på skolehjemmet, ca. 1915
 
Sløydsalen på Falstad skolehjem
 
Spisesalen på Falstad skolehjem

Et skolehjem var en tidligere norsk institusjon eller anstalt som kombinerte barnehjem og skole, og som hadde til oppgave å forbedre barn og ungdom som hadde vist dårlig oppførsel eller var rammet av omsorgssvikt. Slike skolehjem vokste frem med bakgrunn i den såkalte filantropiske barneredningen som skjedde i første halvdel av 1800-tallet.

Falstad oppdragelsesanstalt ble stiftet i 1895 etter årelangt arbeid fra «Komiteen for opprettelsen av en oppdragelsesanstalt for forsømte gutter i det nordenfjelske Norge» (Falstadkomiteen). Bakgrunnen for deres arbeide var at det var ventet en ny lov vedrørende straffeforfølging av lovovertredende barn. Frem til dette tidspunktet var oppdragelsesanstalter i Norge lagt til isolerte øyer. Staten overtok driften i år 1900, og stedet ble godkjent som skolehjem for gutter med adferdsvansker.

DagliglivetRediger

Det ble ventet at elevene ved skolen i tillegg til undervisning også arbeidet dels på skolens egne verksteder og dels på gården. Skolen hadde både skomakerverksted, snekkerverksted og smie. Produktene elevene produserte ble solgt videre.

Under andre verdenskrigRediger

Utdypende artikkel: Falstad fangeleir

I november 1941 rekvirerte tyskerne deler av anlegget, som under hele krigen ble brukt til konsentrasjonsleir. Falstad skolehjem ble likevel drevet videre parallelt med fangeleiren. Skolen ble flyttet fra hovedbygningen og over i en annen bygning, "Øvergården". Undervisningen fortsatte her på tross av tyskernes trusler om utkastelse.

I 1945 fikk skolehjemmet flytte tilbake til deler av anlegget, resten ble benyttet som fangeleir, og etter hvert som tvangsarbeidsleir (Innherad fangeleir).

Slutten for skolenRediger

I de første årene av etterkrigstiden såg en at behovet for denne typen skole ikke lenger var like stor. I februar 1947 overtok Justisdepartementets Landssvikavdeling hele anlegget. I 1949 ble anlegget overført til Kirke- og undervisningsdepartementet. Det samme året ble Falstad skolehjem lagt ned.

I 1951 ble Eknetun skole opprettet på anlegget. Skolen var for barneskoleelever med lærevansker. I 1960 ble også Ekne offentlig framhalds-og yrkesskole for gutter etablert der. I 1982 ble hele anlegget lagt under Ekne videregående, før en i 1985 får Spesialskolereformen (St.m. 61, 1984-85), og spesialskoledriften på Ekne legges ned. Anlegget huser frem til 1999 ett Spesialpedagogisk ressurssenter. I dag er det Falstadsenteret som benytter området.

ArkivetRediger

En finner arkivmateriale etter skolehjemmet både ved Riksarkivet og ved Statsarkivet i Trondheim.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger