Falske krav-loven

Lincoln-loven

Falske krav-loven (opprinnelig kalt False Claims Act, med kallenavnet Lincoln Act) er en føderal lov i USA som setter straff for å fremsette urettmessige krav mot myndighetene i vinnings hensikt.

Loven er kodifisert som 31 U.S.C. §§ 3729–3733 i Code of Laws of the United States of America (forkortet U.S.C.)

HistorieRediger

Loven ble vedtatt av USAs kongress i 1863, og den «var ment som et incentiv til å fremme varsling, for å avsløre svindel mot amerikanske myndigheter ved salg av dårlig krigsmateriell».[1]

Lovens straffebudRediger

Ifølge loven kan både fysiske personer og juridiske personer (for eksempel aksjeselskaper) pådra seg straffeansvar dersom de i ond tro mottar midler fra eller unnlater å betale inn midler til USAs føderale myndigheter. Skattesvik omhandles ikke i False Claims Act. Loven setter straff for

  • å forsettlig fremsette, eller forårsake fremsatt, et falsk krav om betaling eller godkjenning;
  • å forsettlig fremstille eller bruke eller forårsake fremstilling eller bruk av falske dokumenter (false record) eller falske vitnesbyrd (statement material ) i forbindelse med et falsk (eller bedragersk) krav;
  • sammensvergelse med sikte på å begå et brudd på False Claims Act
  • å utferdige falske stadfestelser av (falsely certifying) typen eller mengden av gjenstander som skal benyttes av føderale myndigheter;
  • å utferdige kvittering for mottak av gjenstander uten å ha forvisset seg om at opplysningene på dokumentet stemmer overens med hva som er mottatt;
  • å kjøpe med vitende og vilje en gjenstand som er offentlig eiendom fra en offentlig ansatt som ikke har myndighet til å avhende gjenstanden,
  • å utferdige eller bruke eller medvirke til at noen utferdiger eller bruker et falskt dokument for å unngå helt eller delvis å måtte betale inn penger eller overlevere gjenstander til føderale myndigheter

Loven ble endret i 1986, 2009 og 2010. Lovendringene i 2009 og 2010 ble forårsaket av at to nye lover som ble vedtatt - henholdsvis Fraud Enforcement and Recovery-loven og Loven om føderal helseomsorg (også kjent som «Obamacare»).

Bestemmelser som tillater individers søksmål mot tredjepart på USAs vegneRediger

Loven tillater at individer kan saksøke en tredjepart på USAs vegne, og seinere bli tildelt en andel av et eventuelt beløp som blir inndrevet av USA. Dette kalles qui tam, noe som er en forkortelse for et juridisk uttrykk som stammer fra latin, «han som fører en sak på vegne av vår herre Kongen, såvel som for seg sjøl» (qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur).

I 2010 skrev media at Lance Armstrong er blitt saksøkt qui tam av Floyd Landis for brudd på False Claims-loven. I 2013 ble USA med på søksmålet. Hvis USAs føderale rettsvesen dømmer Armstrong til å betale en erstatning til USA, så kan Landis «oppnå en belønning på rundt 15-25 prosent av det utmålte erstatningsbeløpet», skrev media.[1] I 2018 skrev media at Landis skal motta 1.1 millioner amerikanske dollar av de 5 millionene som USA fikk som følge av det avklarte søksmålet, skrev media i 2018.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Landis kan bli en vinner». www.aftenposten.no. 16. januar 2013. Besøkt 24. april 2021. «Den amerikanske loven som gir varslere (whistleblowers) rett til en økonomisk belønning, er nokså unik. | Birthe Eriksen, stipendiat ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen og ekspert på varsling, forklarer: — «False Claims Act» er en føderal amerikansk lov som holder personer og selskap ansvarlig for lovbrudd mot staten. Loven inneholder en rett for privatpersoner å saksøke på vegne av fellesskapet gjennom varsling. | Dersom søksmålet fører frem, kan varsleren oppnå en belønning på rundt 15-25 prosent av det utmålte erstatningsbeløpet. | IKKE I NORGE : — Den amerikanske loven kalles også «The Lincoln Law» og stammer helt tilbake til borgerkrigen (1861-1865 red.anm.) i USA, og var ment som et incentiv til å fremme varsling, for å avsløre svindel mot amerikanske myndigheter ved salg av dårlig krigsmateriell.» 
  2. ^ Andone, Dakin (19. april 2018). «Lance Armstrong to pay US government $5 million to settle lawsuit». CNN.