Fahnenjunker (fanejunker) eller kadett betegner i Tyskland en soldat i laveste underoffisersgrad, som er under utdannelse til offiser. I den tyske marinen heter denne tjenestegraden Seekadett (sjøkadett).

I Sverige finnes spesialistoffisersgraden fanjunkare, tjenstegraden er siden 2009 plassert mellom fenrik og løytnant i det nye befalssystemet i Sverige.

Se også rediger

  • Fanejunker, i Norge tidligere en soldat i høyeste underoffisersgrad.