Åpne hovedmenyen

«Fagert er landet» er en salme og nasjonalhymne med tekst av Anders Hovden. Den ble skrevet mens Hovden var sokneprest i Krødsherad i Buskerud, og han skal ha skrevet den etter en skitur i strålende vær.

Teksten stod på trykk første gang i diktsamlingen Solhov i 1907. Den melodien den vanligvis synges til i dag er en melodi av den tyske salmeskribenten Melchior Vulpius fra 1609. Opprinnelig skrev Hovden den imidlertid med tanke på at den skulle synges til samme melodi som salmen «Kirken den er et gammelt hus».

1.

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
soleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

4.

Tidi ho renn som elv mot os,
fort skifter sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los
radt til dei seinaste ætter!
Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud,
varda vårt land frå fjell til flud,
lær oss å gå dine vegar!

5.

Signa då Gud vårt folk og land,
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærlig arbeidshand,
signa vår åker med grøde!
Gud utan deg den vesle urt,
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver du oss ljoset og livet!

Innspillinger (i utvalg)Rediger

ReferanserRediger

  1. ^ Olav Werner med Rolf Holger, orgel: EP (Odeon GEON 42)

For videre lesning, klikk på: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=093376448&kid=biblio