Fabulat er et folkloristisk begrep som betyr omtrent det samme som vitnesagn og memorat. I likhet med disse gir fabulatet seg ut for å være etterrettelig og sant. Men i motsetning til memoratet, bygger ikke fabulatet på direkte erfaringer eller observasjoner. Det er konstruert over visse elementer i fortellingen (et rykte eller en hendelse), som utkrystalliserer seg til å virke selvforklarende. Fabulatet er derfor ofte mer episk utformet enn memoratet.

Disse begrepene ble lansert av den svenske folkloristen Carl Wilhelm von Sydow, og brukes bare vedrørende fortellinger om overnaturlige fenomen.

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Laurits Bødker: Fabulate (s. 94-95). Folk Literature (Germanic). International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Volume II. Rosenkilde and Bagger. Copenhagen 1965.
  • Ronald Grambo: Sagn (s. 157-161). Folkloristisk håndbok. Begreper – termer. Universitetsforlaget. Oslo 1984. ISBN 82-00-07242-8
  • Carl Wilhelm von Sydow: «Kategorien der Prosa-Volksdichtung» (s. 60-88). Selected Papers on Folklore. Published on the Occasion of his 70th Birthday. Anniversary Volume. Rosenkilde & Bagger. Copenhagen 1948.