Fabula (eller Rollespillet Fabula, som er den fulle tittelen) er et norsk rollespill skrevet av Tomas H.V. Mørkrid. Det ble gitt ut av forlaget Cappelen våren 1999 (ISBN 82-02-18239-5).

Fabula ble utviklet som et verktøy for forfatteren i spillinger med barn og ungdom fra våren 1995, men det bygger på et rollespill som ble arrangert på spillfestivalen Arcon i 1993. Våren 1999 ble spillet utgitt som bok, men utviklingen av spillet fortsatte. Det spilles nå i en versjon som skiller seg svært fra bokversjonen.

Fabula er et klassisk rollespill, med en metode som bruker en leder for spillet. Lederen fører spillerne inn i fantasiverdenen ved å hjelpe dem med å lage egne roller og sette de innledende scenene, og ved å spille alle slags biroller på måter som inspirerer spillerne til god rolleinnlevelse. Så brer dramaet seg ut med innspill fra alle deltagere. Alle bidrar med å sette scener, samtidig som de styrer sine egne roller og kan påvirke dramaet gjennom valg for rollene. Lederen er hovedfortelleren, men er forpliktet av rollenes ord og handlinger, og "terningens tale" når en skal avgjøre om rollene klarer å møte de skarpeste utfordringene. Konfliktsystemet er bygget på bruken av en tjuesiders terning, og er et raskt system i forhold til eldre klassiske rollespill.

Fabula spilles av både barn og voksne.

Fabula er satt til en fantasiverden med primitiv teknologi. Der lever menneskene med ånder og trolske krefter, sverdet er et fryktet våpen, buen er for småviltjakt, og ei mølle er et mekanisk underverk man ser på med beundring. Det skrevne ord kjennes av noen få vise sjeler, og er derfor en kode vanlige mennesker ikke kan tyde. Det finnes to store kontinenter i denne verda; Moria i syd og Auroma i nord. På begge kontinentene er det mange forskjellige kulturer, raser og riker.

Rollespillet finner sted i denne verdenen. Spillerne tar roller som er mennesker, eller menneskelignende (ork, svartork, dveler, alv, thark). Hver spiller styrer sin rolle, i et improvisert samspill der dramaet kan vokse i mange retninger.

Fabula er blitt arrangert jevnlig på dei store spillfestivalene i Norge, både Arcon (i Oslo), Hexcon (i Trondheim) og Regncon ( i Bergen).

Det er blitt arrangert årlige sommerspill med Fabula siden 2011; en samling for ungdommer i Oslo, der man spiller de samme rollene hver dag i samme store scenario, en hel uke.

Vinteren 2012 ble det arrangert en samling for voksne spillere; Oskenatt. Det var en heldags spilling av Fabula med flere spilledere.

Eksterne lenkerRediger