FTP over SSH

FTP over SSH innebærer tunnelering av en normal FTP-sesjon ved hjelp av SSH. Dette blir av og til omtalt som «sikker FTP», noe som kan være en noe skummel ordbruk. Konsekvensen av denne kombinasjonen av FTP og SSH vil normalt være at kontroll-kanalen blir kryptert mens all datatrafikk forblir ukryptert.

Det finnes leverandører av SSH som tilbyr produkter som også sørger for kryptering av datakanalen. På den annen side finnes det veletablerte standarder for overføring av filer over usikrede nettverk som bør vurderes; Se SFTP, FTPS og SCP

Relatert informasjonRediger