FNs valgfrie protokoll til konvensjon om sivile og politiske rettigheter

FNs valgfrie protokoll til konvensjon om sivile og politiske rettigheter er en valgfri tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som ble vedtatt den 16. desember 1966. Protokollen trådte i kraft den 23. mars 1976.

Tilleggsprotokollen opprettholder en lignende klagemekanisme som i FNs tilleggsprotokoll til konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonshemming og artikkel 14 i den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering.

Per september 2009 har 113 land ratifisert konvensjonen.

Sammen med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs Annen valgfri protokoll om avskaffelse av dødsstraff, ble den innlemmet i den norske Menneskerettighetsloven den 21. mai 1999.