FNs valgfrie protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi

FNs valgfrie protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi til FNs konvensjon om barns rettigheter utgjør vedlegg 2 til en resolusjon som ble fattet den 25. mai 2000. Protokollen trådte i kraft den 18. januar 2002.

Protokollens artikkel 1 erklærer at stater må beskytte rettighetene og interessene til barn som er ofre for salg, barneprostitusjon og barnepornografi, barnearbeid og spesielt de verste formene for barnearbeid.

Per mai 2009 har 131 land ratifisert konvensjonen, mens ytterligere 31 har signert den, men ennå ikke ratifisert den.

Sammen med FNs barnekonvensjon og FNs valgfrie protokoll om barn i væpnet konflikt, ble den innlemmet i den norske Menneskerettighetsloven den 1. august 2003, med virkning fra 1. oktober 2003.