Åpne hovedmenyen

FNs særorganisasjoner er juridisk, organisatorisk og økonomisk selvstendige internasjonale organisasjoner med egne medlemsland, budsjetter og hovedkvarter. Særorganisasjonene arbeider med FN og med hverandre gjennom FNs økonomiske og sosiale råd.

FN har totalt 15 særorganisasjoner.[1] Disse er:

I tillegg har FN flere fond og programmer med annen status, blant andre UNICEF, FNs barneorganisasjon, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens matvareprogram (WFP). Videre finnes det en rekke andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN, men som ikke har status som særorganisasjoner, blant annet Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

ReferanserRediger