Første Klemensbrev

Første Klemensbrev (gresk: Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους, Klēmentos pros Korinthious) er et tidlig kristent skrift som inngår blant De apostoliske fedres skrifter. Forfatter er sannsynligvis den romerske biskopen (paven) Klemens I omkring år 95.

Foranledningen til brevet var stridigheter i Korint ved den fremvoksende menighetsorganiseringen der, men det inneholder også en bred fremstilling om kristen vandel og tro. Det fremstår ved sin enhetlige stil som én persons verk.

InnholdRediger

Første Klemensbrevet er fra menigheten i Roma til menigheten i Korint. Intressant er at det finnes to henvisninger til ord av Jesus som også gjenfinnes, med små justeringer, i Lukasevangeliet.

LitteraturRediger

  • Olof Andrén: Rättfärdighet och frid. En studie i det första Clemensbrevet, akad. avh. 1960.