Åpne hovedmenyen

Fødeavdeling finnes på større sykehus som har ansvar for alt vedrørende kvinnesykdom, graviditet m.m. Det er også på fødeavdeling som ultralydsundersøkelse av foster utføres.

Foruten lege, sykepleier og hjelpepleier finnes spesialutdannet smertelege, kurator samt et spesielt psykologteam.