Se også Evterpe (gresk: Hun som gleder), i gresk mytologi en av de ni musene.

Euterpe var navnet på et musikkselskap som Edvard Grieg, Rikard Nordraak og Chr. Fr. Emil Horneman stiftet i København i 1865. Dansken Horneman var initiativtaker og hovedstifter. De ønsket å lage en arena for å fremføre ny musikk, særlig av nordiske komponister.

Herved fikk de unge komponistene et forum for de verkene som den meget dominerende Niels W. Gade ikke ville oppføre i det selskapet han ledet, det ellers dominerende Musikforeningen. Horneman og hans venner mente at det danske musikklivet var stivnet og behersket av en enkelt smaksdommer – Gade. Euterpe ble som eksponent for samtidens unge musikk forløper for flere viktige konsertforetagender på 1900-tallet.

Euterpe fungerte bare noen få år. Til gjengjeld stiftet Horneman allerede i 1874 sammen med Otto Malling Koncertforeningen, hvis repertoar kom til å omfatte betydelige utenlandske verker samt verker av en rekke unge danske komponister.