Eurosedler ble satt i sirkulasjon 1. januar 2002. Euro (EUR eller €) er felles valuta i 20 av EUs medlemstater. Den ble etablert som en elektronisk valuta 1. januar 1999.

Euro-symbolet

Pålydende Rediger

Sedlene har syv forskjellige pålydende verdier, hver med sin særegne farge og størrelse. Sedlenes utforming har europeisk arkitektur fra forskjellige kunstperioder som felles tema. Forsiden av sedlene viser vinduer eller porter, mens baksiden viser broer. Man har vært nøye med å ikke avbilde noen faktisk konstruksjon, slik at alle behandles likt - til forskjell fra nesten alle andre valutaer finnes ingen virkelige monumenter eller personer på sedlene.

Alle sedlene viser det europeiske flagg, de tolv stjernene fra flagget, Den europeiske sentralbanks initialer i alle EUs språk (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), et europakart, navnet «euro» i latinsk og gresk skrift samt sentralbanksjefens signatur.

Sedlene er utformet av den østerrikske kunstneren Robert Kalina.

Beskrivelse av eurosedlene Rediger

Pålydende Størrelse Hovedfarge Stil Periode Printerkode posisjon
€5 120 x 62 mm Grå Klassisk < 5. århundre left image edge
€10 127 x 67 mm Rød Romansk 11.-12. århundre 8 o'clock star
€20 133 x 72 mm Blå Gotisk 13.-14. århundre 9 o'clock star
€50 140 x 77 mm Oransje Renessanse 15.-16. århundre right image edge
€100 147 x 82 mm Grønn Barokk og rokokko 17.-18. århundre right of 9 o'clock star
€200 153 x 82 mm Gul-brun Art nouveau/jugendstil 19.-20. århundre above 7 o'clock star
€500 160 x 82 mm Lilla Moderne 20-21. århundre 9 o'clock star

Euro-sedlenes papir er 100% ren bomullfiber. Slikt klutepapir er sterkere enn papir laget av tremasse, det tåler vann bedre og gir dessuten en annen taktil følelse.

Forside (recto, avers) Valør Bakside (verso, revers)
  € 5  
  € 10  
  € 20  
  € 50  
  € 100  
  € 200  
  € 500  

Følgende oversjøiske territorier er vist: Azorene, Fransk Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Réunion, og Kanariøyene. Kypros og Malta vises ikke, ettersom de først ble med i EU i 2004. Malta er også for lite til å bli vist (minste størrelse for avbilding er 400 km²).

Den europeiske sentralbankens initialer Rediger

  • BCE:
  • ECB:
  • EZB:
    • Tysk: Europäische Zentralbank
  • ΕΚΤ:
    • Gresk: "Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα"
  • EKP:
Manchester code
Note Barcode Manchester
€5 0110 10 100
€10 0101 101 110
€20 1010 1010 0000
€50 0110 1010 1000
€100 0101 1010 1100
€200 0101 0110 1110
€500 0101 0101 1111

Serienummer Rediger

I motsetning til euromynter, har ikke eurosedlene en nasjonal side som viser opphavslandet. Denne informasjonen er isteden kodet i seddelens serienummer.

Første tegn i serienummeret gir en unik identifikator på landet som har utstedt seddelen. Tverrsummen av sifrene er en sjekksum som også er særskilt for det landet. Kodene W, K og J er reservert for EU-medlemmer som foreløpig ikke deltar i EURO.

Landskoder Rediger

Nasjonale identifikasjonskoder
Kode Land Sjekksum
Z Belgia 9
Y Hellas 1
X Tyskland 2
(W) (Danmark) (3)
V Spania 4
U Frankrike 5
T Irland 6
S Italia 7
R Luxembourg 8
(Q) Ikke brukt (9)
P Nederland 1
(O) Ikke brukt (2)
N Østerrike 3
M Portugal 4
L Finland 5
(K) (Sverige) (6)
(J) (Storbritannia) (7)
H Slovenia 8
G Kypros 9
F Malta 1
E Slovakia 2
D Estland 3

Eksterne lenker Rediger