Europavei 6 (Viken)

Europavei 6 i Viken betår av to delstrekninger. Den nordlige, gjennom Romerike, går mellom Budalsbekken grense mot Hedmark i Eidsvoll, og grensen mot Oslo i Djupdalen i Lillestrøm. Den sørlige, gjennom Follo og Østfold, går mellom grensen mot Oslo ved Taraldrud i Nordre Follo, og grensen mot Sverige ved Svinesund i Halden.

Europavei 6 (Viken)
Strekning
Fylkesgrensen, Eidsvoll
– grensen mot Oslo, Lillestrøm
grensen mot Oslo, Nordre Follo
Svinesund riksgrense, Halden
Data
Lengde172,3 km
- motorvei172,3 km
Statusriksvei
Kvalitetmotorvei Romerike 70,9 km
motorvei Follo og Østfold 101,4 km
Tilstøtende riksveier

Restriksjoner
BomstasjonerTømte, Eidsvoll
Andelva, Eidsvoll
Hovinmoen, Ullensaker
Raukerud, Moss
Svinesundsbroen

Historikk

rediger

E6 gjennom Akershus ble opprettet 1. juni 1965 da veien ble forlenget fra Sverige til Stjørdalshalsen i Stjørdal. Traseen gjennom Follo var tidligere del av riksvei 1 som gikk mellom Oslo og Svinesund, strekningen gjennom Romerike var del av riksvei 50 mot Trondheim. Opprinnelig delte E6 trasé med europavei 18 mellom Oslo og Vinterbro, strekningen forbi Østmarka ble bygd senere.

Da E6 ble innrettet var den første firefelts motorveien i Norge allerede bygd, dette var strekningen Berger–Hvam i Lillestrøm på 5,5 km som ble åpnet høsten 1964.[1] Etterhvert har alle de gamle strekningene blitt erstattet av motorveier med egen trasé som har blitt bygd etappevis. Først i 1993 ble E6 i Akershus i sin helhet motorvei da nye Minnesundbrua ble bygget, og veien ledet utenom Hammerstad på Eidsvoll dit den sto ferdig i 1988. Traseen forbi Stensby sykehus og gjennom Langset på Minnesund, som hadde hatt hovedferdselsåren nordover via fergeforbindelse før første Minnesundbru sto ferdig i 1959, ble nedgradert til fylkesvei 501.[2] I Østfold har den opprinnelige traséen blitt fylkesvei 316 nord for Moss, og fylkesvei 118 mellom Moss og Svinesund.

1986 ble Ringnestunnelen åpnet, og strekningen mellom Teisen i Oslo og Ringneskrysset i Ås ble flyttet til den tidligere riksvei 160,[3] som hadde blitt oppgradert. 2009 ble Ringnestunnelen erstattet av Nøstvettunnelen motorveitunnel.[4]

De opprinnelige strekningene har blitt omklassifisert, da Nordbytunnelen ble åpnet for eksempel ble den opprinnelige veien del av fylkesvei 156. Også gjennom Romerike har den gamle traséen blitt fylkesvei, med eget veinummer i hver kommune. Disse veiene heter imidlertid alle Trondheimsveien henholdsvis Trondheimsvegen.

Kommuner og knutepunkter

rediger

  Viken fylke

rediger

Eidsvoll
 
Minnesund bru (før utvidelsen)

Uten navn

 •  
59 Langsetenga
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til 177 Langset
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til Fv1600 Budalsbekken fylkesgrense
 •  
58 Minnesund
 •  
33 Feiringvegen mot   Gjøvik
 •   ⇑ i nordgående retning gjennom Eidsvolltunnelen.
 •  
56 Boksrud
 •  
  181 Uten navn til 25 i Nord-Odal
 •   Bogsrud bru (over krysset, 58 m)
 •   Holmjordet bru (over bekk, ⇓101 m, ⇑94 m)
 •   Klaseiemåsan bru (over myr, ⇓244 m, ⇑245 m)
 •  
55 Eidsvoll Verk
 •  
180 Østre Hurdalveg mot   Lygna i Gran
 •  
Fv1592 Østre Hurdalveg til Fv1551 Piro (1,8 km)
(  Eidsvollsbygningen)
 •   ⇑ Andelva
 •   ⇓ Andelva
 •   til Grankrysset
 •   Grevlingmyra (faunapassasje, 25 m)

Ullensaker

Uten navn

Råholt
 •  
54 Dal
 •  
Fv1551 Kolonivegen mot 181 Garmo i Eidsvoll, og mot Mogreinakrysset
176 Kolonivegen mot   i Nannestad

Eidsvoll

Uten navn

 •   Risa bru (Risa kommunegrense, 84 m)

Ullensaker

Uten navn

 •  
53 Mogreina
 •  
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Langelandkrysset
 •  
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Dalkrysset
 •   Elstadmoen (viltovergang, 40 m)
 •   Hauerseter (viltovergang, 56 m)
 •  
52 Hauerseter
 •  
Fv1560 Hauersetervegen mot 176 Lillemo i Nannestad
 •  
179 Hauersetervegen mot 177 i Nes
 •  
51 Jessheim nord
 •  
     Uten navn mot   Grua i Lunner
Fv1566 Jessheimvegen mot   Røgler
 •   Valhall bru (over krysset, 79 m)
 •  
174 Jessheimvegen mot   Dalstua
  Jessheim
 •  
50 Kverndalenkrysset
 •  
    Uten navn mot   Grua i Lunner
  Oslo lufthavn
 •  
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 •  
48 Skibakkrysset
 •  
Fv1488 Kongsvingervegen fra Kløfta mot 171 Knatten i Lillestrøm
 •   Skibakk bru (over krysset, 127 m)
 •  
    Uten navn via   i Kongsvinger til       (Sverige)
  Skibakk

Lillestrøm

Uten navn

 •  
47 Grankrysset
 •  
171 Haldenvegen mot 170 i Aurskog-Høland
 •   til   44 Hvamkrysset
 
E6 sør for Hvam

Uten navn

Oslo (Åsenhagen)
 •  
46 Bergerkrysset
 •  
Kv Bølerveien til Fv1496 Nordre Berger
 •  
Kv Gneisveien til Fv1496 Sandbakken
 •  
Kv Bølerveien til Høgslund
Oslo (Skedsmokorset/Kjeller)
 •  
45 Skedsmovollkrysset
 •  
120 Presthagaveien fra Skedsmokorset mot   i Nannestad
  Kirkeveien til   Kjeller
 •   Jogstad bru (over kommunal vei, 128 m)
 •   
Oslo (Hvam)
 •  
44 Hvamkrysset
 •  
22 Trondheimsveien fra Hvam til   Gjelleråsen
  Trondheimsveien mot   Vigernes
 • Smale kjørefelt - 1,1 km fra   44 Hvamkrysset, bare i sydlig retning.

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Lillestrøm
 • En kort parsell går over gårdsnummer 80, bruksnummer 71 i Lillestrøm kommune
Se Europavei 6 (Oslo)

Nordre Follo
 •   fra Klemetsrud
 •   ⇑ Taraldrud kontrollstasjon
 •   Taraldrud bru (over rampe E6, ⇓55 m, ⇑48 m)
 •  
25 Taraldrudkrysset
 •  
Fv1418 Taraldrudveien mot 152 Kolbotn i Nordre Follo
 •   Pinnåsen viltovergang (⇓87 m, ⇑82 m)
 •  
24 Assurtjernkrysset
 •  
Fv1374 Assurdiagonalen mot 152 Langhus
 •   Assurtjern bru (over rampe E6, 46 m)
 •  
23 Oppegårdkrysset
bare fra/mot nord
 •  
156 Uten navn fra Assurdalen mot   Ringneskrysset i Ås
 •   Assurdalen bru (over krysset, ⇓122 m, ⇑121 m)

Ås
 •  
22 Nøstvet
 •  
  Uten navn mot   Grønlia i Oslo, bare pårampe fra/avrampe mot nord
 •   Nøstvet
 •  
21 Vinterbrokrysset
 •  
  Uten navn mot   Laugsletkrysset i Indre Østfold, bare avrampe mot sør/pårampe fra sør
 •  
156 Høyungsletta mot   Ringneskrysset
156 Nessetveien mot Vassumkrysset
 •   Myrås bru (over krysset, 138 m)
 •  
E6 arm   
 •   ⇑ Vassflo bru (over E18, 61 m)
 •  
  Uten navn mot   Laugsletkrysset i Indre Østfold
Kv Myråsdalen til Vinterbro næringspark (0,9 km)
 •   Vinterbro

Frogn
 •  
20 Vassumkrysset
 •  
  Vassumtunnelen mot   i Lier
 •  
156 Nessetveien mot Oppegårdkrysset
Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
 •   Horgen
 •  
19 Horgenkrysset
bare fra/mot nord
 •  
Fv1390 Osloveien mot 152 Ottarsrud
 •   Horgen bru (over krysset, 44 m)
 •  
Kv Årungveien mot Fv1384 Årungen bru
 •  
Kv Mosseveien mot 152 UMB i Ås
 •   til Patterødkrysset (sommerfartsgrense)

Ås
 •   Smedbølbekken bru (over bekk, ⇓110 m, ⇑96 m)
Ås
 •  
18 Korsegårdskrysset
 •  
152 Drøbakveien mot Drøbak i Frogn og mot   Måna i Frogn
 •  
152 Drøbakveien mot   Holstad
 •   Støkken
 •   Reflingbrua (over dalsøkk, kommunegrense, 60 m)

Vestby
Vestby
 •  
17 Vestby nord
 •   Verpet
 •  
Kv Drøbakveien fra Gyldendal mot Fv1365 Vastad
 •   Verpet bru (over krysset, 66 m)
 •  
Fv1361 Vestbyveien fra Verpet mot Vestbykrysset
 •  
16 Vestbykrysset
 •  
Fv1356 Kirkeveien fra Vestby mot 151 Son
 •   Vestbybrua (over krysset, 100 m)
 •  
Fv1361 arm Kirkeveien fra Vestby mot Vestby nord
Fv1357 Osloveien mot 151 Såner
 •  
15 Sonsveien
 •  
151 Sonsveien fra   Sonsveien til Fv1356 Alisenborg og mot 120 i Indre Østfold
 
E6 bygd som motorvei gjennom Råde


  Moss

 •   fra Horgenkrysset i Frogn
 •  
14 Patterødkrysset
 •  
    Mosseporten fra Patterød mot   Moss ferjekai →   i Tønsberg
 •  
120 Vålerveien mot   i Indre Østfold
 •   Patterød bru (over krysset, 58 m)
 •   Dilling
 •   Storebog bru (Mosseelva, ⇓63 m, ⇑96 m)
 •   Storebog
 •   Frydenlund bru (over kommunal vei, ⇓25 m, ⇑26 m)
 •  
13 Årvollkrysset
118 Uten navn til   Moss sentrum og til riksgrensen ved Svinesund
 •  
12 Halmstadkrysset
 •  
118 arm Flyplassveien til Halmstad
 •   Halmstad bru (over E6, 52 m)
 •  
Arm Terminalveien fra Halmstad til   Moss lufthavn


  Råde

 •   Jonsten viltovergang (58 m)
 •  
11 Jonsteinkrysset
 •   Jonsten bru (over krysset, 61 m)
 •  
118 Mosseveien fra Karlshus 
 •   Karlshus Øst bru (over kommunal vei, 27 m)
 •  
10 Åsgårdkrysset
 •  
118 Sarpsborgveien fra Missingmyr 
 •   Jørsø


  Sarpsborg

 
Sandesund bru
 •  
9 Sollikrysset
 •  
112 Uten navn fra Sandenga til 109 Rolvsøy kirke i Fredrikstad
 •  
118 Uten navn fra Sandenga 
 •  
    118 Kalnes, kun avkjørsel i retning Sarpsborg
 •  
8 Galteryggenkrysset
 •  
118 Uten navn fra Galteryggen 
 •  
7 Lekevollkrysset
 •  
114 Grålumveien fra Grålum mot 109 Greåker og mot 115 i Våler
 •  
6 Alvimkrysset
 •  
109 Uten navn fra Alvim til 118 Borregård og til   i Fredrikstad


  Fredrikstad

 •  
5 Årum
 •  
  Sarpsborgveien fra Årum mot   130 Rakkestadsvingen, og mot   i Rakkestad
 •   Årum
 •   Molteberg bru (over dalsøkk, ⇓214 m, ⇑215 m)
 •   Skadalen bru (over dalsøkk, ⇓142 m, ⇑143 m)


  Sarpsborg

 •   Flatberg bru (over dalsøkk, ⇓134 m, ⇑135 m)
 •   Ringstad bru (over dalsøkk, ⇓138 m, ⇑139 m)
 •  
4 Solberg
 •  
130 Oldtidsveien fra Solberg til 118 Skjeberg, og mot     Rakkestadsvingen i Fredrikstad
 •   Solberg bru (over krysset, 38 m)
 •   Bustgård viltovergang (63 m)
 •  
3 Ingedalskrysset
 •  
118 arm Uten navn fra Ingedal 
 •  
Fv1184 Løkkevikveien til Løkkevika (4,1 km)


  Halden

 
Den nye broen over Svinesund under bygging
 •   Vikshaugen bru (over bekk, ⇓196 m, ⇑192 m)
 •  
2 Svingenskogenkrysset
 •   Svingenskogen bru (over krysset, 65 m)
 •  
  Uten navn til 21 og 220 i Halden sentrum
 •   Svinesundparken
 •   Berg bru (over myr, 281 m)
 •   Langkas
 •  
1 Langkaskrysset
 •  
118 arm Sponvikveien 
 •  
Fv1350 Sponvikveien til Sponvika (2,8 km)
 •  ⇑ Svinesund tollstasjon (kun i nordlig retning)
 •   Svinesundshagen bru (over dalsøkk, 90 m)
 •  
     via       Göteborg til       Trelleborg


Referanser

rediger
 1. ^ SNL motorvei
 2. ^ Vegvesenets vegkart
 3. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 4. ^ «Oslopakke 1, 2 og 3 – historikk, status og utfordringer» (PDF). Oslopakke 3-sekretariatet. 14. desember 2015. s. Vedlegg 2. Arkivert fra originalen (PDF) 18. juli 2017. Besøkt 16. februar 2017. 
 5. ^ Bomstasjon E6 nord for Minnesund settes i drift 25. juni