Europavei 6 (Innlandet)

del av E6

Europavei 6 (E6) i Innlandet er en strekning på europaveinettet. Strekningen går fra fylkesgrensen mot Trøndelag ved Svone nord for Hjerkinn i Dovre, til Budalsbekken fylkesgrense mot Viken i Stange.

Europavei 6 (Innlandet)
Strekning
fylkesgrensen ved Hjerkinn, Dovre
– fylkesgrensen, Stange
Data
Lengde271 km
- motorvei66
- motortrafikkvei109 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Sjoa-Frya 32,5 km
motortrafikkvei Tretten-Mjøsbrua 56,3 km
motorvei Moelv-Viken grense 66 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerBjørkerusten, Nord-Fron
Teigkampen, Nord-Fron
Hardvollsmorka, Sør-Fron
Odenrud, Sør-Fron
Tingberg, Øyer
Bergshøgda, Ringsaker
Vien, Hamar
Jønsberg, Stange
Kolomoen, Stange
Espa, Stange

Historikk

rediger

Dagens E6 hadde opprinnelig betegnelsen riksvei 50. Veien ble opprettet 1. juni 1965 da den ble forlenget fra grensen mot Sverige ved Svinesund til Stjørdalshalsen i Trøndelag. Før Mjøsbrua ble tatt i bruk i 1985, gikk traseen mellom Lillehammer og Moelv imidlertid langs østsida av Mjøsa. Den traseen har senere fått betegnelsen fylkesvei 213. Riksvei 4 gikk langs vestsida der E6 går i dag.

Strekningen Øyer–Tretten ble oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, og Øyertunnelen ble tatt i bruk.

Strekningen Frya–Vinstra: Veien ble lagt i tunnel under Hundorp og ble flyttet til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[1]

På strekningen Vingrom–Biri ble veien i 2014–2015 utvidet med forbikjøringsfelt, og det ble satt opp midtrekkverk. Utvidelsen skulle etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri–Lillehammer.[2]

På strekningen Vinstra–Sjoa ble veien lagt utenom Kvam, og det ble bygget en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden. Midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger ble påbegynt i 2014 og ferdigstilt i 2016.

Prosjekter

rediger

Utdypende artikkel: E6 Biri-Otta-prosjektet

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger. Dette prosjekt er overtatt av Nye Veier.[3]

 • Storhove–Øyer: Utvidelse og høyere standard ferdigstilles ved utgangen av 2026, inkludert 2,7km dobbeltløp tunnel. [1]
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges [når?] ny trasé utenom Ringebu sentrum
 • Sjoa – Otta er under planlegging

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 milliarder kroner. På strekning Frya-Sjoa økes dimensjonene på veibane og kulverter for å ta høyde for fremtidig flom.[4]

Kolomoen–Moelv er en strekning på 43 kilometer, og E6 hadde vekselsvis to og tre felt. Ny firefelts motorvei på strekningen Kolomoen–Kåterud ble åpnet i oktober 2019. Ny firefelts motorvei på strekningen Kåterud–Brumunddal ble åpnet i juli 2020. Ny firefelts motorvei mellom Brumunddal og Moelv ble åpnet i oktober 2020.[5]

Mellom Biri og Moelv er det strekning på 2 km, inkludert Mjøsbrua. Ringsaker og Gjøvik kommuner arbeidet i 2015 med planer for området.[6][7]

Kommuner og knutepunkter

rediger

Fortsetter som Europavei 6 (Trøndelag)

  Innlandet fylke

rediger

Dovre

Trondheimsvegen

  Dovrefjell
 •   Tverrfjellet
 •   Hjerkinn nord bom for høyfjellsovergang
 •  
29 Folldalsvegen fra Hjerkinn til   Steimoen i Alvdal (69 km)
 •  
Fv2664 Hjerkinnhusvegen fra Hjerkinn Hjerkinn til   Hjerkinn stasjon (0,4 km)
 •   Hjerkinn sør bom for høyfjellsovergang
 
E6 passerer Fokstugu.
 •   Geitberget
 •   Heglingsbakken
 •   Sygardseter
 •   Dovregubbens Hall
 •  
Kv Lissætervegen til Vålåsjø stoppested
 •   Anfinns bru (Folla, 21 m)
 •   Furuhaugli
 •  
Pv Furuhauglie fra Holumsetre til Furuhaugli (1,0 km)
 •   Fokstua nord
 •  
Pv Trondheimsvegen fra Fokstugu veggarasje til Fokstua stasjon (0,9 km)
 •  
Fokstugu fjellstue
 •   Fokstua sør
 •   Dombås bom for høyfjellsovergang
 
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.
Dombås
 •  
Kv Fjellvegen til Trolltun Gjestegård og   Dombås skiheiser (0,7 km)
 •  
  Romsdalsvegen fra Dombås via   i Vestnes mot Ålesund
((E6 svinger i krysset))

Gudbrandsdalsvegen

 •  
Fv2654 Nordre Stasjonsvegen fra Dombås til   Dombås stasjon  (0,4 km)
 •  
Fv2660 Blæstervegen fra Dombås til   Lesja
 •  
Fv2656 Øverbygdsvegen fra Li mot Brusletta
 •  
Fv2662 Vestsidevegen fra Toftemo til Fv2660 Dombfoss bru  (9,9 km)
 •   Klokkerhaugtunnelen (24 m)
 •  
Fv2656 arm Uten navn fra Dovre mot Li og mot Brusletta
 •  
Fv2658 Jøndalsvegen fra Dovre til Sollia  (2,6 km)
 •   Tallerås bru (Lågen, 84 m)
 •   Tallerås
 •   Bekkemoen
 •  
Kv Brennhaugvegen mot Brennhaug stasjon
 •  
Fv2656 Solsidevegen fra Brusletta mot Li
 •   Dovreskogen
 
Inntaksdam for Rosten kraftverk bygges i april 2017 ved E6 nær grensen mellom Sel og Dovre kommuner

Sel

Gudbrandsdalsvegen

 •  
Fv2618 Høvringsvegen fra Rosten til Høvringen  (10,0 km)
 •   Rosten
 •  
Fv2614 Strand fra Nordsel mot   Haugen
 •  
Kv Verkensbakken fra Olalykkja til Kilbotten (1,2 km)
 •  
Pv Verkensbakken–Kampevegen fra Kilbotten til Andalshytta (9,6 km)
 • 5,5 km 
 •   Selsverket
 •  
Fv2614 arm Kyrkjevegen fra Selsverket 
 •   Ula bru (Ula, 36 m)
     Motortrafikkvei Otta - Sjoa under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Otta
 •  
  Ottadalsvegen fra Otta mot   Kjøs bru i Volda
 •  
Fv2628 Rondanevegen fra Kringen til Mysusæter  (13,1 km)
 •  
257 Heldalsvegen fra Sjoa til 51 Randsverk i Vågå

Uten navn

     Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.
 •  
Fv2522 Gudbrandsdalsvegen fra Kjørem mot Fryasletta i Sør-Fron
 •  
95 
ikke i trafikk

  Sjoa – Fryasletta (⇓33,4 km ⇑33,1 km)

 •  Sjoa  94
 
Lågen bru under bygging, anlegg Kvam-Sjoa i bakgrunnen

    Bjørkerusten faunapassasje

Nord-Fron
 •   ⇓ mot   94
Kvam
 •  
94 Kvamskrysset
 •  
Fv2522 Industrivegen mot Sjoa i Sel, og mot Fryasletta i Sør-Fron
 •   ⇓ Øla bru – Odenrud
Vinstra
 •  
93 Lomoenkrysset
 •  
Fv2532 Vinstragata mot sentrum i Ringebu
  Vinstra vegpark
 •  
Fv2532 Vinstragata til 255 Lomoen
 •  
  Mellomsdokka rasteplass
 
Tunnelinnslag i Stebergsberget mellom Frya og Hundorp

Sør-Fron
 •  
92 Harpefoss
 •  
Fv2584 Gålåvegen til Gålå
 •  
Fv2584 Gålåvegen til Fv2522 Harpefoss
 •   ⇓ Odenrud
 •  
91 Hundorp
kun fra/mot nord
 •  
Fv2522 Kongsvegen fra/mot Sjoa i Sel

  Fryasletta Kongsvegen

 •   Frya bru (Frya, kommunegrense, 50,9 m)

Ringebu

Gudbrandsdalsvegen

     Motortrafikkvei Frya - Ringebu under planlegging,[11] se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
 •  
27 Venabygdsvegen fra Frya mot 29 Folldal (82.7 km)
 •  
Kv Asenalvegen til Frya industriområde (0,3 km) →   Ringebu flyplass
 •   Ringebu nord
Ringebu
 •  
Fv2578 Brugata fra Ringebu mot 27 Nordrum (4,0 km)
 •   Våla bru (Våla, 46 m)
 •  
Fv2576 Brugata til Fv2578 Våla bruk (0,6 km)
 •  
Fv2532 Randklevsvegen fra Ringebu mot Fåvang, og mot Lomoen i Nord-Fron
 
Ringebu stavkirke
 •  
Fv2570 Gråvåbakken fra Ringebu mot Fv2576 Gamle Våla bru, og mot Fv2568 Hilstad
  
  Endepunkt planlagt motortrafikkvei
     Motortrafikkvei Elstad – Tretten under planlegging,[12] se E6 Biri-Otta-prosjektet.
 •  
Fv2532 arm Tromsnesvegen fra Tromsnesskogen mot Vestsidevegen
 •  
 Fåvang (Tromsnes)
 •  
Fv2532 Stasjonsvegen mot Vestsidevegen
 •  
Fv2532 Stasjonsvegen mot Tromsnesskogen
 •  
Fv2566 arm Losnabakkan fra Odden 
 •  
Fv2566 Losnabakkan fra Krekke mot Fv2532 Fåvang
 •   Krekke
 
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer

Kongsvegen

 •  
Kv Kongsvegen fra Bådstø til Fv2554 Stav (0,7 km)

Uten navn

  
  Endepunkt planlagt motortrafikkvei

  TrettenMoelv

Tretten
 •   Moksa bru (Moksa, 13 m)
 •  
87 Holmen
 •  
Fv2522 Kongsvegen mot Øyer sentrum
 •  
254 Kongsvegen mot 255 i Gausdal
 •  
 •  
 Skarsmoen (kun til/mot sør)
 • Øyer kontrollstasjon
 •  
 Skarsmoen (kun mot nord)
  Stengt med bom. Åpent kun ved omkjøring
 •  
Fv2522 Kongsvegen mot   Holmen
 •  
Fv2522 Kongsvegen mot 213 Lillehammer sentrum
 •   Rustberg
Granrudmoen
 •  
86 Tingberg
 •  
Fv2532 arm Rabbevegen mot Vestsidevegen
Fv2522 Kongsvegen mot Holmen
Fv2522 Kongsvegen til 213 Lillehammer sentrum
 •  
Fv2532 arm Rabbevegen over krysset
Fv2532 arm Rabbevegen mot Vestsidevegen
 •  
85 Granrudmoen
 •  
Fv2532 Aaslettvegen til Fv2522 Granrud
 •  
Fv2532 arm Hunderfossvegen til Vestsidevegen
 •  
84 Einsby
 •  
Fv2522 Hundervegen mot Tretten
 •  
Fv2522 Gudbrandsdalsvegen mot 213 i Lillehammer
 •   Ensbymoen bru (over krysset, 43 m)
     Lillehammer (Ensby) – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase,[13] se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Lillehammer
 
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.
 
Mesna krysses på Busmoen bru ved Lillehammer.
 
Lillehammer bru

Uten navn

 •  
82 Storhove
 •  
255 Gausdalsvegen via Gausdal mot Vinstra i Nord-Fron
 •  
Fv2522 arm Uten navn mot 213 Smestadmoen
Lillehammer
 •  
81 Lillehammer N
 •  
213 Uten navn fra Sannom mot Lillehammer sentrum
 •  
80 Strandtorget vegkryss
arm til sentrum
 •  
Kv Strandpromenaden til Voldsløkka (1,3 km)
 •  
Strandtorget
 •  
Kv Sundgata mot Vingnesbrua (gangbru)
 •   Mesnadalen bru (langs Mesna, 128 m)
 •  
Arm Jernbanetorget til   Lillehammer stasjon
 •  
213 Brufoss gate mot Lillehammer N
213 Brufoss gate mot Moelvkrysset i Ringsaker
Vingnes
 •  
79 Vingnes
 •  
253 Jørstadmovegen mot 255 Jorekstad
 •   Vingrom kirke
Vingrom
 •  
78 Vingrom
 •  
Fv2518 Døsvegen til Fv2524 Saksumdalen
 •  
250 Paul A. Owrens veg mot 33 Dokka i Nordre Land
 •   Vingrom bru (Rinda, 36 m)

Gjøvik

Lillehammervegen

 •   Stranda bru (over vei, 24 m)
 •   Bjørnstad bru (over vei, 41 m)
 •   Strandengen
 •   Strandengen bru (Kalverudelva, 56 m)
Biri
 •  
77 Biri
 •  
Fv2538 Skumsrudvegen mot   Skulhusodden og mot 250 Vingrom i Lillehammer
 •  
Fv2538 Paradisvegen til Skumsrudvegen og Tverrvegen, mot hovedtrasé Birivegen
     Biri, endepunkt planlagt motorvei
    Biri – Moelv (8 km) med ny Mjøsbru: Utredningsfase.[14]
 
Mjøsbrua
 •   Biri
 •  
    Lillehammervegen fra Sandvoll via   i Lunner mot Oslo
Fv2538 Uten navn mot Biri og mot   Skulhusodden
((E6 svinger i krysset))

Ringsaker

Uten navn

 •   Brennerivika bru (Moelva, 41,5 m)

  Moelv-Ulven (ca. 145 km)

 •  
76 Moelvkrysset
 •   Skarpsno
 •  
75 Rudshøgda
 •  
Fv1680 Stolvstadvegen til 213 Jølstad
 •  
228 Rudsvegen mot 216 Kvernstu
 •  
74 Økelsrud
 •  
184 Ringsakervegen mot Bergshøgda
 •  
184 Ringsakervegen til 213 Hersau
 •  
73 Brumunddalkrysset
 •  
Fv1774 Nesvegen til 212 Hovelstuen
Fv1774 Strandsagvegen til 184 Granerud
Fv1774 Nesvegen mot   arm
Nils Amblis veg

Brumunddal
 •  
Fv1776 Nils Amblis veg til 184 Broparken
Fv1776 Øverbakkgata mot 184 Buttekvern

 •  
Kv Tårnvegen til Mjøsbadet og   MjøstårnetSkibladnerbrygga
 •   Strandsaga bru (over krysset, 45 m)
 •   Granrud bru (over E6 arm, 30 m)
 •   Brumunddal
 •  
72 Bergshøgda
 •  
Fv1744 Gamle Kongsveg mot 186 Deglum
 •   Berg bru (over E6, 55,1 m)
 •  
184 Furnesvegen mot Økelsrud
184 Furnesvegen mot Vien i Hamar
 • under Fv184 (Stor-Deglum bru)
 •  
71 Nydal
 •  
Fv1726 Gjerluvegen til 184 Halset
 •  
Fv1726 Gjerluvegen mot Fv1718 Åsheim
 •  
70 Arnkvern
 •  
Fv1748 Arnkvernvegen til 184 186 Snarud
 •  
Fv1748 Arnkvernvegen mot Fv1794 Trehørningen i Hamar

Hamar

Uten navn

 •  
69 Vien
 •  
Avkjøringsrampe fra nord (1,4 km)
 •  
  184 Uten navn fra 213 Hersau i Ringsaker, kun pårampe
 •  
224 Uten navn mot 223 Stortorget
 •  
224 Sælidvegen mot   Vang
 •  
68 Ridabu
Hamar
 •  
  Vangsvegen mot 223 Grønnegata
  Vangsvegen mot   Tønset i Løten

Stange

Uten navn

 •  
67 Kåterudkrysset
 •  
Fv1854 Kjonerudvegen fra Bekkelaget til 222 Kjonerud
 •  
Fv1854 Kjonerudvegen til Fv1812 Nybrua

[trenger oppdatering]

 •   Uthus bru (over krysset, 32 m)
 •  
66 Uthuskrysset
 •  
24 Romedalsvegen til 222 Stange
 •  
24 Romedalsvegen via   Korsbakken mot   i Sør-Odal
 •   Uthus bru over myr (Vestre Starelva, 138 m)
 •   Synsterud bru (over Sørbygdavegen, 24 m)
 •   ⇓ Kolomoen
 •  
65 Kolomoen vegkryss
 •  
    Uten navn via Østerdalen til   Ulsberg i Rennebu
 •   Slåttmyra (faunapassasje, 25 m)
 •  
64 Kolostuen
 •  
Fv1902 Sørlivegen til Sørli virkesterminal (3,9 km)
 •   ⇑ Kolomoen
 •   Evenrud (faunapassasje, 25 m)

[trenger oppdatering]

 •  
63 Tangen/Vallset
 •  
222 Rabbsletta fra Linderud via Tangen mot   i Hamar
 •  
Fv1900 Kolomoen mot   Ommangsvolden i Løten
 
Nordover fra broen der fylkesvei 1890 krysser over E6.
 •   Kolomoen, sommerfartsgrense til   54 Dal i Eidsvoll
 •   Vikselv bru (Vikselva, 25 m)
 •   Hougsrud (faunapassasje, 25 m)
 •  
62 Skaberud
 •  
Kv Skaberudvegen til Fv1600 Skaberud
 •   Skabberud bru (over krysset, 60 m)
 •  
Kv Fløtbakkvegen til Fv1892 Brenna
 •   Labbdalsbrua (Labbelva, ⇓82 m, ⇑76 m)
 •  
61 Hestnesokket
 •  
Fv1600 Falletvegen fra Kleiverud mot Strandlykkja, og mot 222 Tangen
Kv Falletvegen til Fallet (2,3 km)
 •   Hestneslokket (102 m), under krysset
 •   Strandlykkja
 •  
60 Strandlykkja
 •  
Fv1600 Espavegen fra Strandlykkja mot Hestneslokket
 •  
Fv1896 Spitalsvegen fra Strandlykkja 
Fv1600 Postbekkvegen til Fv1591 fylkesgrensen mot Akershus
 •   Budalsbekkbrua (Budalsbekken fylkesgrense, 43 m)

Fortsetter som Europavei 6 (Viken)

Referanser

rediger
 1. ^ «E6 Ringebu-Otta». Arkivert fra originalen 8. februar 2017. Besøkt 7. februar 2017. 
 2. ^ «E6 Biri–Vingrom». Arkivert fra originalen 18. desember 2016. Besøkt 7. februar 2017. 
 3. ^ E6 Øyer – Otta
 4. ^ E6 FRYA - SJOA Kjempeflommen i 2011 utløste tidenes flomsikring langs den kommende storveien, Teknisk ukeblad, 5. juli 2015, lest 14. oktober 2015.
 5. ^ «E6 Innlandet». Nye Veier AS. Besøkt 26. mai 2021. 
 6. ^ Statens vegvesen: E6 Moelv–Biri Arkivert 21. mars 2017 hos Wayback Machine., lest 17. april 2015
 7. ^ «E6 Innlandet». Nye Veier. Besøkt 21. juni 2020. 
 8. ^ Værmelding for Dovrefjell
 9. ^ Vegvesen.no: Vegkart
 10. ^ Vegvesen.no: Vegkart
 11. ^ E6 Ringebu-Otta
 12. ^ E6 Tretten-Ringebu
 13. ^ E6 Innlandet
 14. ^ E6 Moelv - Roterud