Europavei 39 (Vestland)

Europavei 39 (Vestland)
Stamvei E39.svg
Strekning
Kvivstunnelen, Hornindal – fylkesgrensen, Sveio
Data
Lengde437 km
Statusriksvei
FergerLote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Halhjem–Sandvikvåg 21,7 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E16.svg Riksvei 5.svg Riksvei 15.svg Riksvei 555.svg Riksvei 580.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
BomstasjonerFørdepakken
Bomringen i Bergen

Europavei 39 i Vestland er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 437 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og fylkesgrensen mot Rogaland.

HistorikkRediger

Sogn og FjordaneRediger

Før 1992 var det riksvei 14, og 1992-2000 var det riksvei 1 på dagens vei E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjordeid-Folkestad, ikke Kvivsvegen).

Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[1]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[2] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[3] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[4] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[5] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[4]

Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt og utenfor bebyggelsen.[6]

HordalandRediger

Før 1992 var dagens E39 gjennom Hordaland riksvei 14 (via ferjesambandet Våge–Halhjem gjennom Tysnes til Jektavik i Stord[7]), og 1992-2000 riksvei 1. Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden ble åpnet 1994. Det var før det tre ferger langs veien i Hordaland, over Salhusfjorden og Bømlafjorden, foruten dagens eneste ferge over Bjørnafjorden (Halhjem–Sandvikvåg).

Mundalsbergtunnelen ble åpnet 1973, Eikefettunnelen 1980, Hagelsundbrua 1982, Matrebergtunnelen 1986, Fløyfjelltunnelen 1989 og Masfjordtunnelen 1995.

I 2001 ble trekantsambandet i Hordaland åpnet. Det består av den undersjøiske Bømlafjordtunnelen og to hengebruer som forbinder Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Eikåstunnelen med firefelts vei fra Vågsbotn forbi Vikaleitet åpnet for trafikk i 2014. Denne vil senere ikke være del av europavei 39 på grunn av prosjektet Nyborg–Klauvaneset.

ProsjekterRediger

På strekningen mellom Skei i Jølster og grensen mot Hordaland skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger fra 2014).[8]

 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[9]
 • Ved Myrmel-Lunde er 2 km svingete, smal og svak veibane med dels 60 km/t fartsgrense, utbedring planlegges.[10]
 • På strekningen Langeland-Moskog planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde.
 • En 11 km lang strekning Bjørset-Skei ble påbegynt i 2017, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2019.

Det er foreslått at E39 flyttes fra dagens trasé via Anda-Lote til konsept K10[11] som innebærer bygging av tunnel under Utvikfjellet og bru over Nordfjorden mellom Svarstad og Frøholm med vei videre til Hornindal og Volda via Kvivsvegen.[12]

En fire-felts motorvei mellom Os og Bergen. Strekningen Svegatjørn-Rådal ble påbegynt i 2015, og forventes å stå ferdig i 2022.[13][14][15][16]

En fire-felts motorvei fra Åsane til Nordhordlandsbruaer planlagt. Strekningen Nyborg-Klauvaneset starter bygging først.

En ny vei mellom Bergen og Stord, kalt Hordfast, er foreslått. Denne er det tre alternativer til, som ennå ikke er avklart.

Under eventuell utbygging av Vestlandsbanen vil høyhastighetsbanelinjen gå over to broer over Fusafjorden og Bjørnefjorden ved Os som begge kan bli en kombinasjon av høyhastighetsbanen og en motorvei. Det kan bety at traseen til   flyttes til broene.[trenger referanse] Det finnes ingen dato og prosjektet er usikkert. Det er mulig at rene veibroer bygges før, se Hordfast.

Kommuner og knutepunkterRediger

Videre forbindelse: Europavei 39 (Møre og Romsdal)

  Vestland fylkeRediger

Stad

Nordfjordvegen

 •   Furneset
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Nor til Skipenes
 •   Nor bru
 •   Nor bru (Eidselva, 27 m)
Mogrenda
 •  
Fv5744 Heggjabyda fra Fossebakken til Navelsaker
 •  
  Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot   Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
Nordfjordeid
Kv Skulevegen fra Myklebust til Sjukehusvegen
Kv Rådhusvegen til Fv5746 Eid rådhus
  Nordfjordvegen fra Nordfjordeid mot 616 617 Måløy i Vågsøy
Kv Sjukehusvegen til Nordfjord sjukehus
(E39 svinger i krysset)

Lotevegen

Fv5746 Rådhusvegen fra Nordfjordeid mot Torheim
Rådhusvegen til Myklebust
 •   Skipenes bru (Eidselva, 40 m)
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Skipenes til Nor (5,3 km)
 
Anda-Lote over Nordfjorden
 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Lote mot   Bleksvingen i Stryn

Gloppen
 
Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39

Andavegen

under forlenget rullebane[17]

 •  
425 Andavegen fra Hjelmeset til   Sandane lufthamn, Anda (0,4 km)
 •  
Fv5731 Nordstrandsvegen fra Andenes til 615 Sandane (8,2 km)
 •   Vereide bru II (over kommunal veg, 25 m)
 •  
Kv Ryssfjærevegen fra Vereide til Ryssfjæra
 •  
Kommunal vei Øvre Nordstranda mot Fv5731 Korsvika
 •   Austreim bru II (over kommunal veg, 23 m)
Sandane
 •  
Kv Fjellbygdevegen fra Austrheim til Solheim
 •  
Kv Austrheimsbakken til Fv5731 Øyrane
 •  
615 Breimsvegen fra Sandane mot   i Flora

Breimsvegen

 •  
Fv5733 Kandalsvegen fra Vassenden mot 615 Storebrua (5,6 km)
 
Ved Reed i Gloppen
 
Skei i Jølster
 
Ved Movatnet i Førde
 •   Gullkista
 •   Breimsvatnet
Re
 •  
Fv5736 Bygdavegen  fra Hetle bru til 60 Øvreset (4,2 km)
 •  
Fv5734 Årdalsvegen fra Reed til Årdal
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Jordanger til Byrkjelo gård og mot Fv5734 Seime bru
Byrkjelo
 •  
60 Fjellvegen fra Byrkjelo mot   i Stryn
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Byrkjelo gård mot Jordanger
 •   Bergheimsvatnet

Sunnfjord

Jølstravegen

 •   Våtedalen
 •   Våtedal bru (Votedalselva, 28 m)
 •  
Fv5689 Stardalen fra Klakegg til Fonn (13,8 km)
Skei
  Uten navn fra Skei til   i Lærdal
felles trasé til Førde (E39 svinger i krysset)
 •   Helgheim
 •  
Fv5688 Uten navn fra Ålhus til Indrebø og tilbake (5,7 km)
 •   Hegernes bru (Hegreneselva, 24 m)
 •   Svidalsneset
Vassenden
 •  
Fv5690 Nikolai Astrups veg fra Vassenden til   Kjøsnes (22,6 km)


Uten navn

 •  
613 Uten navn fra Moskog til   Dragsvik i Balestrand
Farsund
 •   Farsund bru (Bergavatnet, 94 m)

Brulandsvegen

 •  
Fv5682 Sundsdalen fra Sunde til Masdal (7,0 km)
Førde
600 Kronborgvegen fra Krohnborg mot 601 Vie

Hafstadvegen

Hafstad
  Naustdalsvegen fra Førde mot Florø i Flora
 •  
609 Steinavegen fra Førde mot   Eikenes i Askvoll

Halbrendslia


Uten navn

 
Utkragingsbro mellom Sande og Vadheim der også E39 går.
 •  
57 Uten navn fra Espeland mot   i Lindås
  Utbedring planlegges Lunde–Myrmel (3,7 km) med ny   tunnel (1 km) og byggestart 2022[18]
 •  
610 Førdevegen via Sande sentrum mot 613 Eldalsosen
 •  
Arm Uten navn 
610 Bygstadvegen mot Sande sentrum
610 Uten navn til 57 Osen bru
 
Lavik fergekai

Høyanger
 
Oppedal fergekai i Gulen

Vadheimsvegen

  Utbedring planlegges Gaular grense–Bogstunnelen med ny   tunnel (4,2 km) forbi Vadheim og   ramper ved Bogen[20]
 •   Ytredal
 •  
55 Kyrkjebøvegen fra Vadheim mot   Dragsvik i Balestrand

Lavikvegen

 •  
Fv5597 Guddalsvegen fra Dyrnesllia mot 57 Nautsund i Fjaler
 •   Bogen sør skredoverbygg (50 m)
 •  
Kv Avsnesstrand fra Milevollen til Afsneset
 •  
Kv Gammel E39 fra Indre Vikane til Mjellelia
 •   Ystedalen bru (over bekk, 20 m)
 •  
Kv Indre Torvundsvegen til Indre Torvund
 •   Hageneset
 •  
607 Hellebøstranda fra Lavik mot 57 i Hyllestad
 •   Kvamsneset bru (elv fra Vasslitjørna, 20 m)
    Bru over Sognefjorden vurderes.[21]

Gulen

Sognevegen

 •  
Fv5586 Sørsidevegen fra Oppedal til Fv5442 Hest i Høyanger
 •   Skrikebergtunnelen
 •   Storelva bru (Storelva, 28 m)
 •  
602 Sognefjordvegen fra Instefjord, via gamle Brekke ferjekai til 57 Rutledal
 •  
571 Kringlevegen fra Kringla mot 570 Mollandseid i Masfjorden

Masfjorden

Sognevegen

 •  
Kv Solheimslia fra Haugsvær til 571 Solheim
 •   Matre bru (Matreselva, 51 m)
 •  
Fv5442 Stordalsvegen fra Seten mot Ortnevik i Høyanger
 •  
Fv5444 Matre fra Matre Kraft til MatreFv5446
 
Storavatn bru
 •   Storavatn bru II (Haugsdalselva, 132 m)
 Askilsneset
 •  
Kv Indre Haugsdal fra Fjon 
 •   Storavatn bru I (Haugsdalselva, 58 m)
 •  
Fv5446 Indre Haugsdal fra Haugsdal til Fv5444 Matre
 •   Sæterlia
 •   Steinareset, høyeste punktet på E39, 440 moh
 
Nipetunnelen inngår i utbedret E39 gjennom Romarheimsdalen.

Alver

Sognevegen

 •  
569 Modalsvegen fra Flotane mot   Dalseid

Osterfjordvegen

 •   Romarheim bru (Romarheimselva, 48 m)
   Forbedret vei mellom Romarheim og Eikefet, tidspunkt for byggestart ikke planlagt
 •   lang tunnel planlagt
 •  
Kv Vikanesvegen mot   Vike kirke
 •  
Kv Vikanesvegen 
 • Eikefet
 •   Eikefet bru (Eikefetelva, 40 m)
 •  
570 Austfjordvegen fra Odnåstjørni mot 52 i Gulen
 •  
Arm Uten navn fra Eidetræ 
Fv5456 Eidavegen mot Eikanger
Fv5458 Stranda til Nesbø (11,8 km)
 •   Totland
 •  
Fv5460 Eidavegen fra Bjørndal mot Fv5456 Ostereidet, Hindenesvegen til Hindenes
 •  
Fv5464 Mykingvegen fra Eikanger til Sævråsvåg
 
Hagelsundbrua sett fra Isdalstø. Hagelsundbrua forbinder kommunene Lindås og Meland og er hovedveien fra Lindås kommune langs E39 til Bergen. I bakgrunnen sees Nordhordlandsbrua hvor E39 fortsetter mot Bergen.
 •  
Fv5456 Eidsnesvegen fra Eikanger mot Eidetræ
 •   Eikanger bru (Eikangervågen, 109 m)
 •   Lyngholmsundet bru (Lyngholmsundet, 40 m)
Leknes
 •  
Fv5452 Sandvikavegen fra Hjelmås mot Hellesvågen og til Fv5448 Vaet
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Hellesvågen mot Hjelmås og til Leknes
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Leknes mot Hellesvegen og Fv5448 Vaet
 •   Gjervik bru (over dalsøkk med kommunal veg, 153 m)
Knarvik
 •  
Kv Kvernhushaugane mot     Knarvik kirke
Kvernhusmyrane 
Bruvegen 
57 Lindåsvegen fra Knarvik mot   Leirvåg–Sløvåg i Austrheim  i Gaular


 
Nordhordlandsbrua binder Nordhordland tettere sammen med Bergen, og er den lengste broen på E39.

Uten navn

Krossneset
 •   Krossnesvika bru (over Krossneset rampe, 27 m)
 Krossneset
564 Flatøyvegen fra Krossneset til Flatøy
564 Rosslandsvegen mot Fv5318 Rossland

Bergen
 
  
  Nordhordlandsbrua – Åsane planlegges (ny trasé) (6,8 km), tidspunkt for byggestart ikke planlagt

Nordhordlandsvegen

Bergen (Åsane)
 Tellevik
Fv5300 Tellevikvegen fra Tellevik til 578 Åsane
Kv Tellevikvegen til Tellevik
 •  
Fv5346 Steinestøvegen fra Langemyrane til Steinestø kai (1,4 km)

Steinestøvegen

 •  
567 Breisteinvegen fra Haukås mot   Breistein–ValestrandsfossenOsterøy
 •   ⇑ Vågsbotnen bru (over rundkjøringen, 382 m)
 Vågsbotn
  Arnavegen mot   Vangen i Voss, felles trasé til Nygårdstangen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn
  Motorvei Vågsbotn – Eidsvåg (5 km)

Åsaneveien

Bergen (Åsane)
 Nyborg
564 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Salhus
Kv Dalavegen til Dalabygda
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
   Endepunkt planlagt motorvei fra Nordhordlandsbrua/Salhus.
 Hesthaugvegen
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 •   ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
Bergen (Eidsvåg)
 Eidsvåg
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
 •  
578 Eidsvågsveien 
 
Bergen (Sandviken)
 Øyjordkrysset
578 Helleveien fra Biskopshavn 
 Sandviken Sykehus
 •  
Kv Nyhavnsveien fra Gamle Bergen 
 arm til Sandviken
kun påkjørsel mot nord
 Sandviken
ingen avkjøring i nordgående retning
 •  
585 Sandviksveien fra Sandviken mot   Bergen sentrum
Bergen (Sentrum)
 Nygårdstangen
 •  
  Sotraveien fra Nygårdstangen (Bergen) mot 555 561 i Fjell
 •  
  Fjøsangerveien mot sentrum
 •   Nygårdstangen bru III og IV (over krysset, ⇓209 m, ⇑188 m)

Fjøsangerveien

Bergen (Solheim)
      
  
  Danmarks plass – Fjøsanger planlegges (meget usikkert prosjekt)
  Fjøsanger
 •   Danmarksplass viadukt (rampe fra Nygårdsbroen, 350 m)
 bare fra/mot sør
Fv5332 Nygårdsgaten fra Danmarksplass til   Strømgaten
582 Solheimsgaten mot   Damsgård
584 Michael Krohns gate fra Solheim mot   Damsgård
584 Ibsens gate til 585 Haukeland universitetssykehus
 •  
582 Bjørnsons Gate fra Solheim mot   Nesttun, bare mot nord
 •  
Fv5328 Fabrikkgaten fra Solheim mot Storetveit
 Minde
582 Minde Allé til 582 Storetveitvegen (0,5 km)
Kv Mindeveien mot Løvstakksiden
 •   Minde tunnel III (39 m), under krysset
Fv5328 Conrad Mohrs vei fra Storetveit mot Solheim

Fritz C. Riebers vei

    Endepunkt planlagt motorvei
Bergen (Nesttun)
 Fjøsanger
556 Straumeveien fra Fjøsanger mot   Birkeland  Bergen lufthavn
Fv5200 Statsminister Michelsens vei til 582 Paradis (1,4 km)
 Hop
 •  
  Fritz C. Riebers vei fra Hop mot   Bergen lufthavn, Flesland (fortsettelse av hovedtraséen, E39 forlater denne)
  
  Rådal (Bergen) – Svegatjørn (Os) (13 km) byggestart september 2015, åpning 2022[22]

Lyseveien

  Svegatjørn
 •   Hop bru (over krysset, 58 m)
582 Troldhaugvegen fra Hop mot Nesttun og mot Solheim

Hardangervegen

587 Uten navn fra Nesttun til   Indre Arna
(E39 svinger i krysset)
582 Nesttunvegen fra Nesttun mot   Solheim
(E39 svinger i krysset)
582 Fanavegen mot   Sørås
Fv5190 Apeltunvegen til Smørås (2,9km)
(E39 svinger i krysset)

Osvegen

 •  
Fv5194 Elvensvegen til 587 Ulsmåg
Bjørkåsen 
Bergen (Kaland)
 •  
Fv5164 Hamrevegen fra Øvre Sandven til 546 Fana kirke
 •  
Fv5162 Bontveitvegen fra Kaland til Bontveit (9,6 km)
 •  
Fv5160 Haugsdalsvegen fra Kalandseid til Haugsdal (10,1 km)

Bjørnafjorden

Byvegen

Søfteland
 •   Sfteland bru (over bekk, 23 m)
Osøyro
583 Byvegen fra Ulven mot 552 Osøyro (E39 svinger i krysset)
Kv Industrivegen mot Kuven

Halhjemsvegen

Fv5154 Ulvenvegen fra Ulven 
    Svegatjørn, endepunkt motorvei under bygging
 •   Mobergsbrua (Ulvenvatnet, 236 m)
 Ytre Moberg
 •   Villelibrua (over krysset, 31 m)
552 Mobergsbakken mot Osøyro
 •  
Fv5150 Lepsøyvegen fra Lekven til Røttingen
  Flytebru (5 km) planlegges, Bjørnafjordbrua, del av Hordfast.[23]
Kv Bjørnavegen til Bjørnen
 •   Halhjem ferjekai
 
MF «Bergensfjord» i trafikk mellom Halhjem og Sandvikvåg

Fitjar

Uten navn

 •   Sandvikvåg
 •  
545 Sandvikvågvegen fra Sandvikvåg til   ved Leirvik i Stord

Stord

Mehammar
Børtveit

 •  
549 Børtveit fra Jektevik mot   Jektevik–Hodnanes48 Kilen i Fusa
 •   Jektevik

Agdestein
Uten navn

 •  
Fv5050 Rommetveitvegen fra Førland til 544 Ominggård
Leirvik
 •  
Fv5044 Vestlivegen fra Ådland til Fv5050 Haga (1,6 km)
 •   Ådland bru (Frugardselva, 59 m)
 •  
544 Sæ fra Kattatveit mot Vabakken → Leirvik sentrum
 •  
Fv5060 Litlabøvegen fra Lønning  via Litlabø til 545 Sagvåg (6,3 km)
544 Vikastemmo fra Vabakken mot Kattatveit
 •  
Fv5046 Langelandsvegen fra Tveita mot Eldøyane (3,0 km)
 Meatjørn
545 Sagvågsvegen fra Meatjørna mot   ved Leirvik  Stord lufthamn, Sørstokken
 •   Meatjørn bru (over krysset, 49 m)
Kv Heiane mot Kåravika
Arm fra Meatjørna til Skjersholmane (2,7 km)
Heiane
Meatjønnsvegen/Svartdalen 
Djupamyro 
 •   Skjersholmane
 •   Digernes
 •   Hillersvika bru (over dalsøkk, 40 m)
 Føyno
542 Bremnesvegen fra Føyno mot Bømlo
 •   Føyno bru (over E39, 51 m)

Sveio

Uten navn

 Dalshovda
Fv4990 Tittelsnesvegen til Tittelsnes

Tittelsnesvegen

 •  
Fv4988 Vilhovdavegen fra Vihovda mot Viken (5,3 km)
 •  
Fv4988 Liereidvegen fra Viken til Vihovda
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Førde til Fjon
 •  
Fv4984 Øklandsvegen fra Rød til 541 Bua
 •  
47 Tittelsnesvegen fra Bjelland mot   Haugesund

Uten navn

 •  
Fv4982 Vågavegen fra Krossgot til Fv4944 Våga (2,4 km)
 •   Fjon bru (Fjonelva, 48 m)
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Fjon til Førde
 •  
Fv4942 Halseidvegen fra Raudkleiv til 47 Våga

Videre forbindelse: Europavei 39 (Rogaland)

ReferanserRediger

 1. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 2. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39dregebosande/Fakta
 3. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 4. ^ a b «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 5. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 6. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 7. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 8. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 9. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39bogstunnelengaular/Fakta
 10. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39myrmellunde/Fakta
 11. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei-Volda. Statens vegvesen.
 12. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 13. ^ www.bt.no: «Os-Bergen klar til start»
 14. ^ Reguleringsplan EV39 parsell Svegatjørn-Rådal (pdf) Arkivert 30. desember 2008 hos Wayback Machine.
 15. ^ Konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E39 Svagatjørn-Rådal (pdf)[død lenke]
 16. ^ Os-Bergen ett år forsinket
 17. ^ «- Kutt flyplassar og bruk pengane på veg». Sunnmørsposten, 28. november 2014
 18. ^ E39 Myrmel–Lunde
 19. ^ Firda, 6. august 2014, s. 6.
 20. ^ E39 Bogstunnelen-Gaular grense
 21. ^ E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU)
 22. ^ E39 Svegatjørn–Rådal
 23. ^ E39 Stord–Os

Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «Kvivsvegen» definert i <references> brukes ikke i teksten.