Europalov

Europalov er et norsk nettsted som følger beslutningsprosessen fra EU til Norge for rettsakter som antas å være relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Schengen-samarbeidet om grensekontroll (Schengen-traktaten).

Nettstedet, som ble startet i 2007 under navnet EØS-saker, følger både EØS- og Schengen-relevante rettsakter fra forslagsstadiet i Europakommisjonen gjennom saksgangen i EU-institusjonene (Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union), EØS-organene og Norge, til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett. Nettstedet følger også relevante fortolkninger av EØS-lovgivningen i EU-domstolen og EFTA-domstolen. I 2016 ble Europalov en del av Lovdata[1].

Formålet med Europalov er å gjøre informasjon om relevante EU-rettsakter lettere tilgjengelig. Opplysninger om trinnene i behandlingen av disse sakene er ofte spredt på mange forskjellige internettsider, både i og utenfor Norge.

Ved hjelp av forskjellige lister og søkemuligheter kan man på siden se hvor aktuelle saker befinner seg. Viktige saker og beslutninger omtales i egne nyhetsnotiser. Nettstedet inkluderer også informasjon om relevante politikkdokumenter (meddelelser, rapporter, grønnbøker m.m.). Et ukentlig nyhetsbrev oppsummerer nye og endrede saker på de forskjellige saksområdene.

Norske myndigheters synspunkter på EØS-relevante saker, som publiseres på EØS-notatbasen på Europaportalen, utgjør en viktig informasjonskilde, men nettstedet omtaler alle EØS- og Schengen-relevante saker straks de starter prosessen i EU-institusjonene.

Europalov publiserer også foreløpige utgaver av EØS-komiteens beslutninger, før de offentliggjøres i EØS-tillegget. Nettstedet viser dessuten hvor EU-rettsaktene til slutt ender opp (gjennomføres) i norsk rett og når de trer i kraft for norske borgere og foretak.

Ved årsskiftet 2017/2018 inneholdt Europalov faktaark for mer enn 7000 rettsakter og 1500 politikkdokumenter.

ReferanserRediger

  1. ^ «Europalov og Lovdata». Nyhetsnotis, Lovdata, 25. mai 2016. 

Eksterne lenkerRediger