Etnosentrisme

Etnosentrisme (fra gresk/latin: «sentrert om sitt eget folk») betyr at man vurderer andre samfunn ut ifra sitt eget. Begrepet ble introdusert av antropologen William Graham Sumner. Eksempler på dette kan være levealder, BNP, demokrati, moralske vurderinger og lignende.