Etnografi

(Omdirigert fra «Etnograf»)

Etnografi (fra gresk ethnos, folk, og grafein, skrive) er benevnelsen på en vitenskapelig metode for å beskrive og sammenligne verdens ulike kulturer og samfunnstyper, ofte gjennom bruk av feltstudier.

På 1900-tallet skilte sosialantropologien seg ut som egen vitenskap fra etnografien. I Norge var Fredrik Barths etablering av sosialantropologien som eget fag ved Universitetet i Bergen vendepunktet.

Se også

rediger