Erstatningsnemnda for voldsofre

Erstatningsnemnda for voldsofre er en norsk statlig nemnd som behandler klager over vedtak truffet av Kontoret for voldsoffererstatning.[1]

Nemndas medlemmer oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet for fire år om gangen. Nemnda har en leder med en personlig varaleder og to medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og varalederen skal ha juridisk embetseksamen.[2][3]

Statens sivilrettsforvaltning ivaretar nemndas sekretariatsfunksjon, som blant annet innebærer å utrede alle sakene for klagebehandling. Nemnda har delegert myndighet til Statens sivilrettsforvaltning, som i medhold av egen fullmakt kan avgjøre klagesaker som ikke byr på vesentlig tvil, eller krever medisinsk kompetanse.

ReferanserRediger