Erikoide blader (navn etter lyngfamilien, Ericaceae) er et begrep som brukes om blader med en særegen bygning som bidrar til at planta kan redusere vanntap. Denne typen blader finnes hos flere ulike arter, men er særlig vanlig i lyngfamilien.

Erikoide blader hos finnmarkspors

Erikoide blader har sterkt nedrullet bladkant, i noen tilfeller er bladkantene rullet ned så mye at de mer eller mindre møtes på undersiden. Fordelen med denne bygningen er at spalteåpningene på undersiden dermed kan åpnes til et hulrom som vil ha høyere luftfuktighet og dermed vil det uunngåelige vanntapet som følger med gassutvekslingen, reduseres.

Autoritetsdata