Engelsk rødt

Engelsk rødt er navnet på et rødbrunt pigment basert på jernoksid. En mengde andre valører finnes også, gjerne oppkalt etter stedet de ble produsert: for eksempel italiensk rødt, tyrkisk rødt, malagarødt. Biprodukt fra jernfremstilling. Fargen ble i eldre tid fremstilt lokalt i Norge ved gløding av myrmalm. Rødt pigment av jernoksid ble også fremstilt industrielt ved Alunverket under Ekeberg ved Christiania som et biprodukt under fremstillingen av alun. Verket var med noen avbrudd i drift fra 1737 til 1815, men der er usikkert i hvilke perioder det produserte rødt pigment.