Encyclopedia of Earth

Encyclopedia of Earth, EoE, er et elektronisk oppslagsverk om jorden, naturmiljøet og samvirket med samfunnet. Oppslagsverket er omtalt som en fri og søkbar samling av artikler som er skrevet av fagfolk, lærere og andre utdannete og godkjente eksperter som samarbeider og går gjennom arbeidet. Artiklene er skrevet i en språkform slik at både studenter, lærde og profesjonelle, så vel som vanlige mennesker kan lese dem.[1] I september 2006 ble verket første gang tilgjengelig over Internett med omkring 360 artikler, i oktober 2007 var tallet på artikler økt til over 4 000.

EoE er en del av et større prosjekt, Digital Universe, som er en samstilling av mange portaler med emnespesifikk informasjon, felles tjenester som søk, utsending av informasjon om hendelser, og de byr også på tilgang på andre ressurser.

Skriving og utgivelseRediger

Artikler blir skrevet, redigert og utgitt ut i en totrinnsprosess:

  1. En gruppe eksperter skaper, holder vedlike og styrer stoff for oppslagsverket gjennom en lukket wiki.
  2. Ferdig innhold blir vurdert og godkjent av en gruppe redaktører før det blir lagt ut åpent på nettstedet.

Forfatterne kan gjøre vedvarende forbedringer og oppdateringer på alle artikler, men det er et krav om at hver nye versjon av artikkelene får en gjennomgang og en ny godkjenning før den blir vist fram på det åpne nettstedet til EoE.

Det finnes politiske ledetråder for behandling av artikler som rører emnene som kan skape strid eller kan være krenkende. Politikken skal sikre nøytralitet og rettferdighet, alle ulike syn på en sak skal få sine meninger og argumenter presentert i artikkelen, uttrykt så riktig og så sympatisk som råd er.[2] Etter denne politikken skal ikke oppslagsverket selv forfekte standpunkt i miljøspørsmål.

Politikk for opphavsrettRediger

Innholdet i EoE er utgitt etter vilkårene i Creative Commons-lisensen «Attribution-Share Alike». Enhver har anledning til å (1) kopiere, distribuere og å vise frem innholdet, (2) endre på, sette sammen med annet innhold, begrense og å bygge videre på materialet, også å benytte det ut kommersielt, men brukeren må samtykke i disse vilkårene:

  • Attribution. Brukeren må gi navnet på / godskrive forfatteren slik som opphavsretteigaren krever.
  • Share Alike. Om brukeren har endret på eller utvidet arbeidet på noen måte og han distribuerer resultatet må han gjøre det på vilkår som er identiske til «Attribution-Share Alike» lisensen.

ReferanserRediger

  1. ^ The Encyclopedia of Earth, Cutler J. Cleveland, Editor (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).
  2. ^ "The Encyclopedia of Earth neutrality policy", Cutler J. Cleveland, Editor (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).

Eksterne lenkerRediger