En dag i oktober

roman av Sigurd Hoel

En dag i oktober er en roman av den norske forfatteren Sigurd Hoel, utgitt i 1931.

Romanen foregår i løpet av ett døgn (10. oktober), i en leiegård ved St. Hanshaugen i Oslo. Romanen beskriver de forskjellige beboernes liv. Romanen som noen ganger feilaktig beskrives som en kollektivroman,[1] er ifølge litteraturhistorikeren Philip Houm[2] inspirert av amerikaneren Elmer Rices street scene i bruk av tidens og stedets enhet. Houm skriver videre at «Formen passer fortrinlig til den oppgaven Hoel hadde stilt seg: å gi et raskt og satirisk tverrsnitt gjennom samtidens borgerlige liv, nærmere bestemt det ekteskapelige liv».

Rammen av stedet og tiden brytes for ett av parenes vedkommende, og disse blir en slags hovedpersoner, midt i det brede tverrsnittet. Allerede i åpningskapitlet presenteres den fraskilte Tordis Ravn som leier et værelse i gården. Hennes seksualliv forarger øvrige beboere, og hennes nervesammenbrudd bringer dem til forlegenhet. Ektemannen dr. Ravn er en distansert naturvitenskapsmann, og Houm mener at Ravn «blir en ny utgave av forfatterens hovedfigur: mannen som sviker sin elskede, fordi han ikke tør binde seg – fordi han ikke har kjærlighet nok».

Nordens ledende forlag gikk i 1931 sammen om en romankonkurranse i to trinn: Først en konkurranse innenfor det enkelte land, så en finale mellom vinnerne. Sigurd Christiansen vant både den norske og den nordiske førstepris med To levende og en død, mens Sigurd Hoel kom på annenplass i begge konkurranser med En dag i oktober. Både konkurranseformen og juryens rangering vakte debatt, men det oppsiktsvekkende var det nordiske kultursamarbeidet som lå bak, lenge før Nordisk Råd. Alle bøkene i finalen ble utgitt i deltakerlandene, og nådde ut til og ble lest av et stort fellesnordisk publikum.[3]

I samtiden ble Hoels roman både kritisert for å være for preget av psykoanalysen, og for at den ikke hadde et gjennomført psykoanalytisk perspektiv. Hoel avviste[4] at det var spor av psykoanalyse i boken, og pekte på at hans egen lesning om emnet lå 10-12 år tilbake i tid. Romanen var også en av de bøkene som trekkes fram i kritikeren Fredrik Ramms artikkel «En skitten strøm flyter over landet» i Morgenbladet 28. oktober 1931; en artikkel som ble opptakten til en opphetet verdi- og kulturdebatt.

Boka ble filmatisert i 1956, Egen inngang, regissert av Hasse Ekman.

ReferanserRediger

  1. ^ Kjølv Egeland skriver i etterordet til bokklubbutgaven (1987) «Noen kollektivroman – som ofte påstått – har vi imidlertid knapt med å gjøre. Huset er intet «kollektiv», bare en tilfeldig adresse. Verket dreier seg ikke om samhandling, men om et naboskap som for det meste er halvveis forgiftet.»
  2. ^ Norges litteratur fra 1914 til 1950-årene. Aschehoug, 1955. S 98
  3. ^ Kjølv Egeland: Etterord i En dag i oktober (s. 219), Den norske bokklubben 1987, ISBN 82-525-1337-9
  4. ^ sitert hos Houm