Embouchure

Embouchure, anblåsning eller ansats er den måten en spiller på et blåseinstrument gjennom hvordan en setter instrumentet til munnen og anvender ansiktsmusklene og lepper til å få lyd og til å kontrollere tonehøyde, klang på det beste viset. Teknikkene som anvendes kan variere mellom ulike typer instrument, som treblåsere og messingblåsere, men også mellom de ulike typer instrument innen for samme hovedgruppe og samme instrument, skoler og tradisjoner.

Ordet kommer av fransk bouche som betyr munn, og er noen ganger fornorsket til amasjør. Ulike instrumenter krever ulik amasjør og god kontroll over amasjøren er avgjørende for god tonekvalitet og intonasjon.

KilderRediger