Elektroinstallatør

En elektroinstallatør er en person som har bestått en egen prøve, og som forutsettes å ha minst følgende utdanning: eksamen fra teknisk høgskole, ingeniørhøgskole eller to-årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk.

Høyspentmontør i arbeid

Eksamen fra teknisk høgskole, ingeniørhøgskole eller to-årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk:

  • For sivilingeniør kreves to års allsidig praksis ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse og reparasjon av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for sivilingeniør minst tre års relevant praksis ved installasjonsvirksomhet omfattende både høy- og lavspenningsanlegg.
  • For ingeniør (ingeniørhøgskole) kreves fire års allsidig praksis som ingeniør eller fire års praksis som elektromontør grupe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for ingeniør ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som ingeniør ved installasjonsvirksomhet.
  • For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gr. L. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis (prosjektleder) opparbeidet etter endt utdanning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installatørvirksomhet.
  • For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelse av elektriske anlegg innenfor spesielle områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å kunne dokumentere nødvendig tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle området.
  • Det er administrativ erfaring, som prosjektleder, planlegger og rådgiver etter endt utdannelse som teller som erfaring for å kunne melde seg opp til installatørprøven.
  • For dem som blir godkjent som kandidater, er det en kvalifiserende del som avlegges på data og en heldagsprøve med hjelpemidler som skal bestås før papirer som elektroinstallatør kan mottas.
  • Installatøren skal være interessert i å holde sin egen kompetanse ved like, heve fagkompetansen i bedriften, og forsikre seg om at alle forstår sine oppgaver. Mange har benyttet seg av den uavhengige Installatør appen [1] [2] til dette formålet.  

Referanser rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger