Eksperimentell fysikk

Eksperimentell fysikk er en gren av fysikken som bedrives ved å gjøre observasjoner og av fysiske mengder med mer eller mindre veldefinerte rammevilkår. Eksperimentell fysikk kan ses som motparten til teoretisk fysikk som beskriver fysiske sammenhenger ved hjelp av matematikken.