Ekspansjonsbolt

En 3D-tegning av ekspansjonsbolt

En ekspansjonsbolt er en type bolt som brukes til å forankre ting i fjell, murverk, betong og liknende materialer. Den virker slik at en hylse rundt selve bolten blir presset ut til sidene (ekspanderer) når bolten trekkes til og på den måten får godt feste.