Eggedal Mølle

Eggedal Mølle er i dag et museum i Eggedal i Sigdal kommune. Mølla ble bygd i 1912 med finansiering av et aksjeselskap dannet av bøndene i bygda.

Tidligere hadde det bare vært små vannkverner i Eggedal, slik at bøndene måtte utabygds for å få malt kornet. Mølla er turbindrevet ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. Den eies av Sigdal kommune, mens Møllas Venner driver den. På stedet er det også satt opp et gammelt skolebygg, stabbur, en gammel bakerovn og det er satt i gang arbeid med å få opp ei oppgangssag.