Egeberg (slekt fra Sjælland)

(Omdirigert fra Egeberg (slekt))
Se Egeberg for andre slekter med samme navn

Egeberg er en norsk slekt som stammer fra Hans Kobberø, som var degn i landsbyen Egeberg på Sjælland. Han var far til Westi Egeberg (1697–1778), prest i Lysabild sogn på Als. Han var igjen far til sogneprest i Lysabild Martin Egeberg (1718–1780), som var far til Westye Egeberg (1770–1830), som slo seg ned i Christiania i 1786 og fikk borgerskap der i 1800. Westye Egeberg grunnla trelastfirmaet Westye Egeberg & Co. og bygget opp en stor formue. Firmaet ble drevet fra 1800 til krakket i 1929, da selskapet solgte unna det meste av eiendommer, skoger og bedrifter det eide.[1][2]

Egeberg
OpprinnelsesstedEgeberg, Sjælland, Danmark
LandNorge

Westye Egeberg var gift med Anna Sophie Muus (1775–1862) og var far til sorenskriver i Aker Johan Henrik Egeberg (1804–1894), som eide GrefsheimNes, nå i Ringsaker, Westye Martinus Egeberg (1805–1898), kirurg Christian August Egeberg (1809–1874), rittmester Peder Cappelen Egeberg (1810–1874) og komponisten Fredrikke Sophie Egeberg (1815–61). Christian August Egeberg var far til livmedikus Theodor Christian Egeberg (1847–1915).

Peder Cappelen Egebergs etterkommereRediger

Rittmester Peder Cappelen Egeberg (1810–1874) ble gift i 1837 med Hanna Vilhelmine (Wilhelmine) Scheel (1813-1874), og deres sønner var Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921), som innstiftet Egebergs ærespris, og industrimannen Einar Westye Egeberg (1851–1940). Ferdinand og Einar gikk sammen inn i familiefirmaet Westye Egeberg ved farens død i 1874.

Ferdinand Julian Egeberg var far til premierløytnant Westye Parr Egeberg (1877–1959), gift med Nini Wedel-Jarlsberg, som overtok Bogstad gård etter sine foreldre og var gårdens siste private eier sammem med sin mann. De var foreldre til Lucy Egeberg (f. 1907), gift med skipsreder Leif Høegh (1896–1974), og Karen Egeberg (1911–2007), gift med godseier Nils Fredrik Nicolai Aall (1911–1981). Ferdinand Julian Egeberg var dessuten morfar til maleren Ferdinand Finne.

Einar Westye Egeberg ble en av Norges fremste industrimenn og bygget bl.a. Egebergslottet. Han var gift med Birgitte (Halvordine) Schou, datter av Halvor Schou, og deres datter Hermine Egeberg (1881–1974) var gift med hoffsjef Peder Anker Wedel-Jarlsberg (1875–1954), med etterkommere i familiene Wedel-Jarlsberg, Fossum, Anker og Paus. Einar Westye Egeberg var videre far til sønnen Einar Westye Egeberg jr. (1883–1946), hvis datter Agnes var gift med Hans Christian Henriksen.

Slektstre
Treliste
 • Westye Egeberg (1770–1830), til Christiania, borgerskap 1800, grunnla trelastfirmaet Westye Egeberg & Co.. Bygde i 1810 «Udsigten» med løkke, senere kalt «Egebergløkken» (i dag Akersbakken 26). «Udsigten» ble revet i 1899 for å gi plass til Egebergslottet. I hans tid (1826) ble også oppført «Egebergs leiegård» (Akersbakken 24) der slekta kunne bo. Gift med Anna Sophie Muus (1775–1862) fra Bretvedt i Aker [1]
  • Johan Henrik Egeberg (1804–1894) sorenskriver i Asker, kjøpte i 1867 Grefsheim i Ringsaker, som han i 1889 gir i konfirmasjonsgave til sitt gudbarn, den senere landbruksminister Johan Egeberg Mellbye (1866–1954)
  • Westye Martinus Egeberg (1805–1898), trelasthandler, overtok farens firma i 1830, daglig leder og eier frem til sykdom i 1851 [2]
  • Andreas Schaft Westyeson Egeberg (1807-1897) sogneprest Hafslo i Luster Sogn 1840–56, gift 1834 med Christiane Louise Christiansdatter Scheel (1811–1886) fra Moss [3] [4]
   • Else Gude Egeberg (1836) gift med lærer ved Oslo katedralskole Harald Wilhelm Ottesen (1830–1899), de bodde i Egebergs Leiegård. Fikk Louise Ottesen som ektet Harald Keilhau og ble far til sosialøkonomen Wilhelm Keilhau (1888–1954).
   • Westye Andreasson Egeberg (1838–1907) født i Innvik, Sogn. Utdannet ved Landbrukshøgskolen og styrte farens Norderaas i Ås, utvandret til Amerika 1868–1900 der han 1869 ble gift med Hagar Johannesdatter Svendsen (1843–1929) fra Askim. Efter farens død 1897 overtok han villa Borgund ved Holmenkollbanen og drev litt landskapsmaling.[3]
  • Carsten Tank Egeberg (1808–1860) født i Kristiania, død i Baden-Baden. Gift 1855 i Kristiania med engelske Annie Ridley (1832–1923) som i 1864 ektet Henrik Christian Borchgrevink; de fikk polarforsker Carsten Egeberg Borchgrevink (1864–1934)
   • Luise (Lilly) Egeberg (1856–1900) gift med minister Ove Gude (1853–1910), se Gude for etterkommere (som Ivo Caprino)
  • Christian August Egeberg (1809–1874) kirurg i Kristiania, medeier i Westye Egeberg & Co., oppførte Gyssestad gård i Bærum, gift 1840 med Jeanette Marie Broch (1819–1904), datter av generalmajor Theodor Christian Anton Broch [5]
   • Theodor Christian Egeberg (1847–1915), livsmedikus (Haakon VIIs første lege), gift 1875 med Anna Karen Louise Dahll (1852–1880) [6]
  • Peder Cappelen Egeberg (1810–1874) rittmester, medeier i Westye Egeberg & Co. fra 1858. Gift med Hanna Vilhelmine Scheel (1813-1874), søster av Andreas Schaft Egebergs hustru. Disse søstre var døtre av koffardikaptein Christian Fridrich S. og Sophie Katrine Hesselberg.
  • Annichen Fredrikke Sophie Egeberg (1815–61) komponist, ugift.
Noen familiebilder

ReferanserRediger