Effektivverdien, også kalt RMS-verdien, er en fast verdi som beskriver virkningen av en varierende verdi, sett i samme mål eller rammeverk. Eksempelvis er nettspenningen ideelt sett en sinuskurve med amplitude (maksimalverdi) 339 V. Vi sier at dens effektivverdi er 240 V fordi en 240 V likespenning ville gitt nøyaktig like mye lys fra glødelamper og like mye varme i panelovner og komfyrer. Effekten som begge verdiene (veksel- og likespenning i eksemplet) fører til har samme verdi (effekt i eksemplet), derav navnet effektivverdi.

Effekten som avgis til en motstand (resistans) R på grunn av tilført likespenning U er gitt av , er altså proporsjonal til spenningsverdien i kvadrat. Av den grunn er effektivverdien ikke helt grei å finne ved målinger; alle spenningsverdier veier med kvadratene sine i resultatet.


Matematisk uttrykkes dette for et repetivt analogt signal med periodetid T og spenningsfunksjonen U(t)

,

noe som kan kalles kvadratroten av gjennomsnittet av kvadratene av spenningene. På engelsk blir dette Root (of) Mean (of) Squares, forkortet RMS, kort kalt Root-Mean-Square.

For en sinuskurve er effektivverdien alltid ganger amplituden.

Effektivverdien kan også uttrykkes for ikke-repetitive signaler med faste statistiske karakteristika, som støysignaler.

Effektivverdi brukes blant annet innen fysikk, statistikk og signalbehandling i elektronikken.

Et annet gjennomsnittsmål for å beskrive verdien av en repetert periodisk verdi er gjennomsnittsverdien. Denne er null for symmetriske signaler som svinger om null. Den likerettede gjennomsnittsverdien beskriver gjennomsnittlig verdi av avstanden fra null. Den er ikke lik effektivverdien.

Se Voltmeter for detaljer.

Autoritetsdata