Eden i ferskenlunden

Eden i ferskenlunden (tradisjonell kinesisk: 桃園三結義, forenklet kinesisk: 桃园三结义) var en ed omtalt helt i begynnelsen av den historiske romanen Romansen om de tre riker. Det handler om da de tre krigerne Liu Bei, Guan Yu og Zhang Fei ble svorne brødre i en seremoni blant blomstrende ferskentrær, kort tid etter de møttes for første gang. Det opprinnelige målet med Eden i ferskenlinden var å beskytte Handynastiet mot De gule turbaner. Eden forente tre av nøkkelpersonene fra det kommende kongedømmet Shu Han i Kina.

Eden i ferskenlunden, som gjengitt i en bokillustrasjon fra 1591.
Gjengivelse i Den lange korridor i Sommerpalasset i Beijing.

Historien om eden gjenfortelles gjerne som uttrykk for broderlig lojalitet. Eden har også inspirert forbryterbander og hemmelige selskap i Kina, som for eksempel Triadene. De tok i bruk mer eller mindre det samme ritualet som beskrives i Romansen om de tre riker når de innlemmer nye medlemmer. Én setning går gjerne igjen i enn eller annen variant: «Skjønt vi ikke ble født den samme dag i den samme måned i det samme år, håper vi å dø slik».

Det er intet i Sanguo Zhi eller i andre slike eldre historiske kilder som tilsier at et slikt edsforbund ble inngått i noen ferskenlund.