EUREF89 NTM

EUREF89 NTM er et koordinatsystem som benyttes i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Det er innført som et supplement til det mest brukte koordinatsystemet i Norge, EUREF89 UTM.

UTM-projeksjonen har en målestokksfaktor på 0,9996 i sentralmeridianen. Hensikten med målestokksfaktoren er å minimere projeksjonsfeilene over hele sonens bredde. En kan likevel få et avvik på opptil 4 cm pr. 100 m mellom målt avstand i terrenget og avstanden i kartplanet. Denne feilen spiller som regel liten rolle, men kan ikke aksepteres der en bruker prefabrikerte elementer i oppføring av store bygg eller lange bruer. Et eksempel kan være å montere en lang stålbjelke med ferdig borete hull på en betongkonstruksjon med innstøpte bolter. Feilen kan da gjøre at boltene ikke passer med hullene.

I NGO1948, som ble brukt i Norge før EUREF89 UTM, var målestokksfaktoren 1,0000 i sentralmeridianen, og landet var delt i åtte soner. Målestokksfaktoren varierte derfor lite. Etter innføringen av EUREF89 UTM var det kontakt mellom bygge- og anleggsbransjen og Statens kartverk for å løse det nye problemet. Løsningen ble at man i 2013 innførte en sekundær offisiell kartprojeksjon i Norge, EUREF89 NTM (Norsk Transversal Mercator).

NTM er en Gauss-Krüger projeksjon på samme måte som UTM, men kjennetegnes ved:

  • 1° sonebredde
  • sentralmeridian hver halve lengdegrad, 5º30’, 6º30’, osv.
  • målestokksfaktor 1,0000 i sentralmeridianen (tangering)
  • øst måles fra sentralmeridianen som har verdien 100 000
  • nord måles fra 58º nord som har verdien 1 000 000
  • datum er EUREF89

Norge er delt inn i 26 soner som er nummerert fra 5 til 30. Projeksjonsfeilen er maksimalt 1,1 mm pr. 100 m, noe som er godt nok for alle målinger med vanlig landmålingsutstyr.

Bruk av NTM-koordinater medfører behov for en serie med karttransformasjoner. Alt kartgrunnlag hos kommuner, Statens kartverk og ledningseiere er i UTM. Først må grunnlaget transformeres fra UTM til NTM. Supplerende innmålinger, prosjektering, arbeidsstikning og innmåling av ferdig anlegg gjøres i NTM. Til slutt må innmålingene av ferdig anlegg transformeres til UTM slik at grunnkart, ledningskart, Nasjonal vegdatabank og andre databaser kan oppdateres.

KilderRediger