ED50 er et geodetisk datum. Navnet er en forkortelse for European Datum 1950.

Fundamentalpunktet for ED50 er Helmerturm i Potsdam.

Det er et horisontalt datum som definer en ellipsoide. Punktene på jordoverflaten blir først overført til ellipsoiden, og deretter blir de overført til det todimensjonale kartplanet ved hjelp av en kartprojeksjon. Datumet bruker Hayford-ellipsoiden. Den har store halvakse 6 378 388,000 m og flattrykning 1 / 297. Fundamentalpunktet er Helmertturm i Potsdam, som i 1950 lå i Øst-Tyskland.

I årene etter andre verdenskrig var det et stort ønske hos geodeter om å knytte sammen grunnlagsnettene i ulike europeiske land. ED50 ble brukt i de fleste land i Vest-Europa unntatt Storbritannia, Irland, Sverige og Sveits. Fundamentalpunktet ble lagt i Øst-Tyskland fordi man håpet å få med landene i Østblokken, men det var mislykket.

I Norge ble ED50 brukt i hovedkartserien Norge 1:50000 før EUREF89 overtok. På sjøkart ble ED50 brukt i perioden 1957–1992 og erstattet av WGS84.

KilderRediger