Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse
Levende Dyr i Hjemmet (ubt).JPG
TypeForening
Stiftet1875
LandDanmark
HovedkontorFrederiksberg
Nettstedhttp://www.dyrenesbeskyttelse.dk

Dyrenes Beskyttelse er Danmarks eldste og største dyrevernorganisasjon, med vel 70.000 medlemmer. Dronning Margrethe II er beskytter for foreningen. Den ble stiftet i 1875 som en privatfinansiert organisasjon, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse er til for alle dyr, og organisasjonen arbeider for alle dyrs velferd i Danmark.[1] Det skjer blant annet gjennom 8 dyreinternater, 10 viltpleie- og hjelpestasjoner, over 150 lokale kretsformenn og områdeformenn, dyreverninspektører, dyreredningskjøretøyer, merking av velferdskjøtt, politisk arbeide, pasningsveiledninger samt informasjons- og utstillingsvirksomhet. Dyrenes Beskyttelse utgir medlemsbladet Dyrevennen[2] (siden 1880) og det webbaserte barneuniverset «Dyrenes Kids Club».[3]

Dyrenes Beskyttelse er representert i en lang rekke lovforberedende utvalg og råd i Danmark. Dyrenes Beskyttelse er dessuten medlem av paraplyorganisasjonen Eurogroup for Animals, som representerer mer enn 40 dyrevernorganisasjoner i EU-regi. Direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis ble i juni 2016 valgt som president i Eurogroup for Animals.[4]

HistorieRediger

Tanken om å opprette en dyrevernforening i Danmark oppsto i hjemmet hos etatsråd Jacob Christopher Lembcke og hans hustru Julie Albertine Augusta Lembcke. Ekteparet var kjent for deres hjelp til fattige, og Jacob Lembcke var formann for flere godgjørende selskaper. Samtidig var deres villa på hjørnet av Thorvaldsensvej og BülowsvejFrederiksberg møtested for vitenskapsmenn, kunstnere, embedsmenn og folk fra det private næringssliv.

En av husets venner, grosserer David Graah, som var bosatt i Norge, foreslo at man som i Norge stiftet en Forening til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. Jacob Lembcke mente dog ikke at tiden var helt moden til en sådan forening. Da sivilingeniør Viggo Schmidt, under et senere besøk hos Lembcke, hørte om ideen, gikk han straks i gang med å legge planer for hvordan den kunne realiseres. Viggo Schmidt sendte invitasjoner ut til betydningsfulle menn – en del av dem hadde deres faste gang hos ekteparet Lembcke – og den 20. november 1875 ble Foreningen til Dyrenes Beskyttelse stiftet i Danmark.

Foreningens formål var blant annet å utgi små skrifter til vognmenn, kusker, heste- og kveghandlere, slaktere osv. Innen foreningens første generalforsamling fant sted den 10. juli 1876 i Industriforeningens foredragssal, formulerte Viggo Schmidt foreningens motto: «Dyrenes Røgt viser Menneskets Kløgt». Det var ca. 70 medlemmer, men ved utgangen av 1876 var man nådd opp på 1241 og året etter på 1521 medlemmer.

Foreningens første formann ble kammerherre Haxthausen. Han kunne ved det stiftende møtet i 1875 meddele at Kong Christian 10. hadde sagt ja til å bli beskytter. Jacob Lembcke kom til å prege Dyrenes Beskyttelse på den betydningsfulle posten som sekretær.

OrganisasjonRediger

KretsformennRediger

De frivillige utgjør ryggraden i dyreredningsarbeidet hos Dyrenes Beskyttelse. Foreningen har over 150 lokale kretsformenn og områdeformenn, som arbeider ulønnet over hele landet. I 2015 foretok kretsformennene 10.000 assistanser til dyr i nød. Over 3000 saker ble til dyrevernsaker.

DyreinternaterRediger

Dyrenes Beskyttelse har åtte internater over hele landet. Dyrenes Beskyttelse ønsker med sine internater å skaffe nye hjem til familiedyr som deres eiere ikke kan ha, og som er egnet til formidling. Dyrenes Beskyttelses internater skaffet i 2015 nye hjem til 4.712 katter og 919 hunder . Dertil kommer kaninerskilpadderfugler m.fl.

ViltpleiestasjonerRediger

Dyrenes Beskyttelses 10 viltpleiestasjoner, som er spredt ut over Danmark, pleier syke eller tilskadekomne ville dyr. Når dyrene atter er raske, gjenutsettes de i naturen. Alle viltpleiestasjoner er bemyndiget av Naturstyrelsen til å pleie for eksempel ugler og rovfugler samt en rekke mindre alminnelige dyrearter.

Når det syke eller tilskadekomne dyret mottas på en av viltpleiestasjonene, vurderes ikke kun om dyret kan overleve sine skader, men også om det kan gjenutsettes i naturen og overleve der.

DyreredningRediger

Dyrenes Beskyttelse råder over dyreredningskjøretøyer. Et kjøretøy er plassert hos Fyns Internat i Odense, og et annet kjører ut fra foreningens hovedkvarter på Alhambravej på Frederiksberg. Vel 30 frivillige kjører ambulansen på Fyn, mens 50 deles om oppgaver fra Frederiksberg. De frivillige som kjører dyreredningskjøretøyene, gjennomgår en grundig utdannelse før de kjører ut. I 2015 kjørte dyreredningskjøretøyene ut til 76% flere saker enn i 2014. Dyrenes Beskyttelse har et samarbeide med Falcks dyreambulanser.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger

Dyrenes Beskyttelses hjemmeside

Danmarks 3R-Center (forsøgsdyr)