Dynekilen er en liten fjord i Strömstad kommune i Bohuslän, Sverige.

Dynekilen skjærer seg drøyt 5 km østover inn i Bohuslän-kysten på høyde med sydenden av Herføl i Hvaler kommune. På sitt smaleste, i det trange Björnsundet, er Dynekilen knapt 50 meter bred, men åpner seg innenfor til en grunn fjord med tilstøtende brakkvannspoller. Ved utløpet av Dynekilen ligger camping- og feriestedet Lökholmen.

Fjorden er mest kjent for at Peter Wessel Tordenskiold her ødela en stor svensk flåte den 8. juli 1716 i slaget ved Dynekilen.